Jamin - Arendshof 70

4.1/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Jamin

Address :

Arendshof 70, 4901 LH Oosterhout, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 4901
Website : https://www.jamin.nl/
Categories :
City : Oosterhout

Arendshof 70, 4901 LH Oosterhout, Netherlands
T
Tom van wijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Matig assortiment en zeer kleine winkel, ik heb betere gezien elders..
Mediocre range and very small shop, I've seen better elsewhere ..
S
Sander B on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuk winkeltje met vriendelijk personeel
Nice little shop with friendly staff
R
Ria Gabriels on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Je voelt je ff charley in de chocolade fabriek. Zoveel lekkers
You feel like charley in the chocolate factory. So many goodies
M
Margreet Pijnenburg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super aardige eigenaar, leuke snoepwinkel
Super nice owner, nice candy store
W
Wendy Kastelijns on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Daar kun je snoep kopen
You can buy candy there
A
Anna van Wijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heerlijke bonbons
Delicious bonbons
A
Axstro Ggs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Medewerker deed niet erg aardig en Schelde mij uit. Ik ga nooit meer naar deze Jamin!
Employee was not very nice and scolded me. I will never go to this Jamin again!
R
RΓ©mon on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dit is een leuke Jamin. De snoepwand is dominant met heel veel keuze. De medewerkers helpen altijd vriendelijk, niets lijkt te veel. Ook hebben ze een ruime chocolade afdeling en cadeautjes. Aanrader voor een leuke traktatie
This is a nice Jamin. The candy wall is dominant with a lot of choice. The staff are always friendly to help, nothing seems too much. They also have a large chocolate department and gifts. Recommended for a nice treat

Write some of your reviews for the company Jamin

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *