Kippie Oosterhout - Arendshof 29

4.5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Kippie Oosterhout

Address :

Arendshof 29, 4901 LG Oosterhout, Netherlands

Phone : πŸ“ž +799
Postal code : 4901
Website : https://www.kippie.nl/oosterhout
Categories :
City : Oosterhout

Arendshof 29, 4901 LG Oosterhout, Netherlands
H
Herman Bisschops on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kompleet wwardeloos lang moeten wachten het was niet warm het broodje was droog en de kroket was een meelbaal in Den haag is het beter
Completely wwardlessly long had to wait it was not hot the sandwich was dry and the croquette was a flour bale in The Hague it is better
D
Diny Thijssen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Echt lekker wat je er ook haalt.
Really tasty whatever you get.
M
Mathijs van Dongen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooie winkel, veel personeel. Ook de spareribs waren heel lekker! Verbeteringspunt waren de kipballetjes en de kleine kipsate, daar had ik wat meer smaak van verwacht, misschien dat er te weinig marinade bij zat.
Nice shop, great staff. The spare ribs were also very tasty! Points for improvement were the chicken balls and the small chicken satay, I had expected a little more taste, maybe there was too little marinade.
R
Rowenna Le on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik wilde mijn pan ophalen, het formaat hadden ze niet meer op voorraad. Toen kreeg ik een groter formaat voor dezelfde prijs. Super goede en snelle service!
I wanted to pick up my pan, they no longer had the size in stock. Then I got a bigger size for the same price. Very good and fast service!
a
antoine luijken on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heerlijke hapjes schalen afgehaald voor nieuwjaarsdag, complimenten van de gasten en ons het was heerlijk !!! Schalen waren leeg dus dat zegt genoeg !
Picked up delicious snacks bowls for New Year's Day, compliments from the guests and us it was delicious!!! Bowls were empty so that says enough!
H
Henk Veerman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

ik ben sinds kort vaste klant bij kippie oosterhout, kaulo lekkere kipburgers voor de echte trek wanneeer je even op de road bent en je hebt zin jn een goeie chap zet dat ding dan snel in zn S naar kippie. zelf de saus toevoeven is ook een W. het vriendelijke personeel is snel zodat ik weer snel die jallas door de wijk kan brengen.
I have recently become a regular customer at Kippie oosterhout, kaulo tasty chicken burgers for the real appetite when you are on the road and you feel like a good chap then quickly put that thing in zn S to kippie. adding the sauce yourself is also a W. the friendly staff is quick so that I can quickly bring those jallas through the neighborhood again.
C
Conzuela Leemans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heerlijke gerechten mooie aanbiedingen. Echt lekker.
I
Ioan - Luigi Cojocaru on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Awesome!???*

Write some of your reviews for the company Kippie Oosterhout

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *