Janssen Steijlen - Provincialeweg 80C

4.8/5 based on 8 reviews

Janssen Steijlen de woning, bedrijfs makelaar in Veldhoven en Eindhoven - Janssensteijlen.nl

Janssen Steijlen Lommers en Qualitas zijn samen Janssen Steijlen geworden, een unieke combinatie van woningmakelaardij en bedrijfshuisvesting onder één dak.

About Janssen Steijlen

Zonder de hulp van Nicole Kooiman en Gamze Yelaldi zou dit allemaal onmogelijk zijn. Zij verrichten met veel enthousiasme de diverse dagelijkse kantoorwerkzaamheden en zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt.

Passie, betrokkenheid, authenticiteit, eerlijkheid, uitdaging, avontuur en gastvrijheid zijn onze kernwaarden en vormen het DNA van ons bedrijf. De klant staat bij ons altijd centraal en daarom zijn communicatie, gastvrijheid en een persoonlijke benadering een belangrijke factor als het om klantencontact gaat.

Janssen Steijlen is ook gespecialiseerd in het begeleiden van expats bij hun zoektocht naar een koopwoning of bij de verkoop van de huidige woning. Verder organiseren wij regelmatig voorlichtingsmiddagen en guided bus tours voor hen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar om ze te beantwoorden.

Contact Janssen Steijlen

Address :

Provincialeweg 80C, 5503 HJ Veldhoven, Netherlands

Phone : 📞 +978
Postal code : 5503
Website : http://www.janssensteijlen.nl/
Categories :
City : Veldhoven

Provincialeweg 80C, 5503 HJ Veldhoven, Netherlands
R
Rosita Ghanie on Google

Het hele team van Janssen Steijlen zijn professioneel en vriendelijk. Wij hebben hun gekozen uit drie makelaars waarmee we kennis hebben gemaakt. Het was geen verkeerde keuze.
The entire Janssen Steijlen team is professional and friendly. We have chosen them from three brokers that we have met. It was not a bad choice.
P
Piet van Beers on Google

Ik heb grotendeels op gevoel voor deze makelaar gekozen en dat is een goede keuze gebleken. Groot pluspunt vind ik de snelle en correcte communicatie met zowel de makelaar als zijn medewerkers op kantoor. CHAPEAU!!! Ik kan JanssenSteijlen van harte aanbevelen.
I have largely chosen for this broker and that proved to be a good choice. A big plus point is the fast and correct communication with both the broker and his employees at the office. CHAPEAU !!! I can wholeheartedly recommend JanssenSteijlen.
D
Diane van Doren on Google

Zeer goede ervaring met deze makelaar. Heel betrokken en ook erg goede nazorg. Jaren terug heeft Freek de verkoop van ons toenmalige huis begeleid en nu Jac. Heeft ons zelfs bijgestaan bij de aankoop. Wij zijn heel tevreden en zouden deze makelaar dan ook zeer aanraden.
Very good experience with this real estate agent. Very involved and also very good aftercare. Years ago Freek supervised the sale of our then house and now Jac. Has even assisted us with the purchase. We are very satisfied and would highly recommend this agent.
L
Linda Stoffels on Google

Je huis verkopen, ook in de goede tijd, blijft spannend! Gelukkig was daar een zeer kalme rationeel denkende Jac! Die hield mijn voetjes keurig op de grond. Samen met zijn team is alle communicatie tijdens en bij de afronding van de verkoop zeer goed verlopen, elke vraag werd beantwoord. Blij met onze keuze voor Janssen Steijlen, zeker een aanrader!
Selling your house, even in good times, remains exciting! Fortunately there was a very calm, rational thinking Jac! It kept my feet neatly on the ground. Together with his team, all communication during and at the completion of the sale went very well, every question was answered. Happy with our choice for Janssen Steijlen, definitely recommended!
f
frans van leek on Google

Zeer tevreden over de gang van zaken met deze makelaar. Het was een fijne samenwerking en hebben goede adviezen gekregen. Na elke bezichtiging volgde dezelfde dag nog een terugkoppeling. Afspraken werden punctueel nagekomen wat we in het verleden wel eens anders hebben meegemaakt. Het huis uiteindelijk snel en voor een goede prijs verkocht. Aanrader dus......
Very satisfied with the way things are done with this broker. It was a great collaboration and received good advice. After each viewing, feedback was given the same day. Agreements were met punctually to see what we have experienced differently in the past. The house eventually sold quickly and for a good price. Recommended......
H
Hanneke van der Heijden on Google

Wij hebben zowel ons oude huis verkocht als ons nieuwe huis gekocht via Janssen Steijlen. Het contact hebben wij als zeer prettig ervaren. Korte lijntjes en snel actie! We zaten middenin de Corona-crisis met de koop en verkoop en dat was behoorlijk spannend. Deze spanning werd volledig weggenomen en bleek ook volledig onterecht, want ons huis heeft nog geen 6 dagen te koop gestaan! Ook alle lof voor het team op kantoor, bij vragen werden wij snel te woord gestaan!
We have both sold our old house and bought our new house through Janssen Steijlen. We experienced the contact as very pleasant. Short lines and fast action! We were in the middle of the Corona crisis with the buying and selling and that was quite exciting. This tension was completely removed and proved completely unjustified, because our house has not been for sale for 6 days! All praise to the team at the office, we were promptly answered questions!
a
ank v on Google

Vakkundig, goed bereikbaar, duidelijk, vriendelijk en behulpzaam, goede service...met andere woorden een proffesionele makelaar!
Professional, easily accessible, clear, friendly and helpful, good service... in other words a professional real estate agent!
M
Manos on Google

Tried calling, left message as instructed by the answering machine, emailed via Funda but no response. Edit: Eventually replied, on a Saturday, so some kudos for that

Write some of your reviews for the company Janssen Steijlen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *