KBS Vastgoedbeheer - Van Welderenstraat 100A

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Huren Of Verhuren In Nijmegen? KBS vastgoedbeheer - Kbsvastgoedbeheer.nl

Ben je op zoek naar een woonruimte in Nijmegen?

Huren Of Verhuren In Nijmegen? KBS vastgoedbeheer - Kbsvastgoedbeheer.nl

Ben je op zoek naar een woonruimte in Nijmegen? Bekijk dan het aanbod op onze site. Al meer dan 25 jaar richten we ons op het beheer van vastgoed in Nijmegen. Door ons grote bestand met woningen hebben we regelmatig woonruimtes te huur en beschikbaar.

Interesse in een woning? Schrijf je vrijblijvend en kosteloos in, je kan je dan direct aanmelden voor bezichtigingen!

Contact KBS Vastgoedbeheer

Address :

Van Welderenstraat 100A, 6511 MS Nijmegen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7789
Postal code : 6511
Website : https://www.kbsvastgoedbeheer.nl/
Categories :
City : Nijmegen

Van Welderenstraat 100A, 6511 MS Nijmegen, Netherlands
m
max van der kooi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Snel en correct een energielabel gecontroleerd en na correctie , op aanwijzing van KBS, label afgegeven.
Quickly and correctly checked an energy label and after correction, issued a label on the instructions of KBS.
Y
Ytsje Steen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben heel tevreden over de dienstverlening van KBS Vastgoedbeheer wat betreft het registreren van het energielabel van mijn huis. Alles ging vlot en ik werd goed geholpen.
I am very satisfied with the services provided by KBS Property Management with regard to registering the energy label of my house. Everything went smoothly and I was helped well.
W
Will van der Heijden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik besloot een definitief energielabel voor ons huis aan te gaan vragen. Een bijzonder onduidelijke procedure! Via de website uit de brief heb ik diverse invulschermen doorlopen. Voor bepaalde onderdelen moest ik "bewijs" aanleveren. Zo goed en zo kwaad als het ging heb ik dit gedaan en toen kwam de laatste stap. Uit een enorme lijst met expert bedrijven moest ik er een kiezen om het energielabel bast te stellen. Het was mij zeer onduidelijk welke ik nou het beste kon kiezen. Puur toevallig kwam ik zo terecht bij KBS Vastgoedbeheer. En daar had ik in elk geval geluk mee, want binnen enkele dagen werd het definitieve label goedgekeurd voor een redelijk tarief van 10 euro.
I decided to apply for a definitive energy label for our house. A particularly unclear procedure! Through the website from the letter I went through various input screens. I had to provide "proof" for certain parts. I did this as good and as bad as it went and then the last step came. From a huge list of expert companies I had to choose one to determine the energy label. It was very unclear to me which I could choose the best. Purely by chance I ended up at KBS Property Management. And at least I was lucky with that, because within a few days the definitive label was approved for a reasonable rate of 10 euros.
T
Thom van den Brand on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Soms problemen met de voorzieningen maar vriendelijk te woord gestaan.
Sometimes problems with the facilities but friendly.
N
Niek Engbers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Verschrikkelijk voor huurders, blijf hier vandaan! KBS durft maanden na het verstrijken van het kalenderjaar nog honderden euro's te claimen bovenop de afgesproken servicekosten voor schilderwerk en meubilair. Inmiddels voor bijna 1000 euro gedupeerd en bezig met een process bij de huurcommissie. KBS wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan en geeft de borg niet terug. Dit gebeurt op grote schaal op de stadsbrink in Wageningen, om huurder de verbouwing te laten betalen! Wees gewaarschuwd en huur elders, bespaart erg veel ellende.
Terrible for renters, stay away from here! Months after the end of the calendar year, KBS dares to claim hundreds of euros in addition to the agreed service costs for paintwork and furniture. Meanwhile duped for almost 1000 euros and busy with a process at the rent committee. KBS does not want to go into the matter substantively and does not return the deposit. This is done on a large scale at the urban brink in Wageningen, to let the tenant pay for the renovation! Be warned and rent elsewhere, saves a lot of trouble.
A
Ab Leiden van on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vakkundige en snelle behandeling van onze aanvraag Energielabel. Indien je je gegevens correct aanlevert, volgt afwikkeling binnen 1 dag. Echt SUPER gedaan!
Professional and fast handling of our application Energy label. If you provide your details correctly, settlement will take place within 1 day. Really done SUPER!
R
Rob Steenmeijer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een onvoldoende voor het leveren van een energielabel. Tot 2 keer toe afgewezen ondanks foto's. Via email gereageerd dat ik meer foto's wil sturen ter verduidelijking maar kon niet via email alleen via de site van het aanvragen energielabel. Deze is echter al 2 dgn niet bereikbaar "vanwege werkzaamheden paar uurtjes uit de lucht" Bij vragen moest ik 0800 nr bellen van RVO. Dat gedaan maar druk dat na 30 minuten gewacht opgehangen. De site .
An insufficient for the provision of an energy label. Rejected twice despite photos. Responded via email that I would like to send more photos for clarification but could not via email only via the site of the energy label application. However, this has not been available for 2 days "due to work a few hours off the air" For questions I had to call 0800 no. Done that busy but hung up after waiting 30 minutes. The website .
O
Osborn Justin on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Cleanest house in rwanda

Write some of your reviews for the company KBS Vastgoedbeheer

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *