King Studio - Deurloostraat 9

5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact King Studio

Address :

Deurloostraat 9, 4335 NV Middelburg, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7899
Postal code : 4335
Website : http://www.kingstudio.nl/
Categories :
City : Middelburg

Deurloostraat 9, 4335 NV Middelburg, Netherlands
C
Cora Brasser on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service. Het was mijn eerste piercing Een beetje spannend. Je wordt op je gemak gesteld. Er hang Een hele rustig sfeer!. Ik ga er zeker nog is heen. Ik raad het echt mensen aan Om daar je piercing te laten zetten!. Goede kwaliteit.ze heeft echt passie voor haar werk
Top service. It was my first piercing A little exciting. You are put at ease. There is a very calm atmosphere!. I will definitely go there again. I really recommend it to people To have your piercing put there!. Good quality.she has real passion for her work
E
Erwin Schutte on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bij King Studio een tragus laten zetten en advies over een (ergens anders geplaatste) helix piercing die irriteerde. Hiervoor een zalfje meegekregen en binnen 2 weken geheeld. Ook het spraytje erbij gekocht voor de tragus, werkt heel goed! Zeker te spreken over King Studio en absoluut aan te raden! Ik zal hier zeker terug komen voor een eventuele volgende piercing!
Had a tragus put at King Studio and advice about a helix piercing (placed elsewhere) that irritated. Received an ointment for this and healed within 2 weeks. Also bought the spray for the tragus, works very well! Definitely to speak about King Studio and absolutely recommended! I will definitely come back here for any next piercing!
E
Elvira van de Velde on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Piercing was een fluitje van een cent! Heel professioneel en goeie service. Op naar de volgende ?
Piercing was a breeze! Very professional and good service. On to the next ?
C
Charell Buhrs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Afgelopen week mijn daith piercing laten zetten. Dit ging echt vlekkeloos. Heel rustig en bekwaam. Tot nu toe geen pijn gehad en ben ik ontzettend blij met het resultaat. Nu nog hopen dat mijn migraine wegblijft. Over een paar weken hoop ik hier meer over te kunnen zeggen. Esmee ontzettend bedankt voor de goede service en hopelijk tot snel. Want ik kom graag terug voor meer!
Had my daith piercing done last week. This went really smoothly. Very calm and competent. So far I have had no pain and I am very happy with the result. Let's hope my migraines don't go away. I hope to be able to say more about this in a few weeks. Esmee thank you very much for the good service and hope to see you soon. Because I'd love to come back for more!
g
george hahn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Na het lezen van een post van kingstudio zelf op Instagram hoefde ik niet lang na te denken om een berichtje te sturen. Kort overleg en datum inplannen voor mijn Daith piercing. D-Day best beetje spannend een piercing zetten ervaarde ik. Gelukkig werd ik goed op mijn gemak gesteld door Esmee. Goede uitleg en advies over welk oor en voor ik het wist zat de Daith piercing er in. Beetje vervelend voelde het zetten wel. Goede uitleg over de nazorg en nu ervaren wat er gebeurt. Ik liet deze zetten ivm hoofdpijn wat ik al vele jaren ervaar. Geen garantie dat het over ging staat ook duidelijk op de site. Maar. Ik ervaar zeker verschil, minder zware hoofdpijn, minder intens. Ik kan alleen maar zeggen ik ben er blij mee. Ook werd ik heel goed geholpen toen bleek dat mijn oor wat vervelend ging doen, rood en dik, zalf en advies gekregen. Wil je een piercing laten zetten, ga op z’n minst is in gesprek met kingstudio. George
After reading a post from kingstudio itself on Instagram, I didn't have to think twice about sending a message. Schedule a short consultation and date for my Daith piercing. I experienced D-Day quite exciting to put a piercing. Fortunately, I was put at ease by Esmee. Good explanation and advice about which ear and before I knew it the Daith piercing was in it. Putting it felt a bit annoying. Good explanation about the aftercare and now experience what happens. I had this put because of a headache that I have been experiencing for many years. There is no guarantee that it will pass, it is also clearly stated on the site. But. I definitely experience a difference, less severe headache, less intense. All I can say is I'm happy with it. I was also very well helped when it turned out that my ear was going to be a bit annoying, red and thick, I received ointment and advice. If you want to have a piercing, at least talk to kingstudio. George
R
Ron en Magda van Dam on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top!
K
K TH on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Esmee was really nice and patient when I couldn’t decide which piercing to get. The atmosphere was comfortable.
E
Ellen Devold on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

She did a super job! Told me everything she was GOing to do before hand, was really helpful with information about aftercare. The location was nicely organized and clean!

Write some of your reviews for the company King Studio

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *