Kleding Opkopen - Anthony Fokkerweg 14 B

5/5 β˜… based on 1 reviews

Kleding Opkopen – Wij kopen ALLES ! - Kledingopkopen.nl

Kledingopkopen.nl

Heeft u een restantpartij nieuwe kleding?
Wij kopen allerlei verschillende typen kleding voor zowel dames heren als kinderen.
Ook accessoires zijn welkom, dus uw gehele “oude” voorraad kunt u in 1 keer verkopen aan ons.
Kleine aantallen en GROTE AANTALLEN zijn geen probleem voor ons.

 

Cash

Contact Kleding Opkopen

Address :

Anthony Fokkerweg 14 B, 1422 AG Uithoorn, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 1422
Website : http://www.kledingopkopen.nl/
Categories :
City : Uithoorn

Anthony Fokkerweg 14 B, 1422 AG Uithoorn, Netherlands

Write some of your reviews for the company Kleding Opkopen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *