Klusbedrijf Barco - Brasemdaal 89

5/5 β˜… based on 2 reviews

About Klusbedrijf Barco

SIKA Waterdichting,

Waterdichting, kelders binnen en buiten, funderingen, impregneren,

hydrofoberen, injecteren, waterproofing, afdichting binnen, afdichting buiten,

etc!

SIKA Vloer coating binnen en buiten,

Vloeren, coating productie- en procesruimtes, balkon en galerij coating, opslag, logistiek en verkoop,

vloeren voor industrie, etc!

SIKA sealing and bonding,

Vloerdilatatievoegen, dilatatievoegen, aansluitvoegen, beglazingsvoegen, brugvoegen, elastisch lijmen, voegdimenties berekenen, afdichtingen, speciale kitwerken, etc!

Specialist in het verhelpen van gemeentelijke aanschrijvingen ,

volgens normen en eisen DSO ( dienst stedelijke ontwikkeling )

Specialist in Balkon renovatie,

vanaf 2006 meer dan 947 succes volle balkon renovaties uitgevoerd,

voor particulieren en VvE's

Beton restauratie ,

Hellende en Platte Dakwerken ,

Schoorsteen renovatie ,

Ambachtelijk Lood & Zinkwerken,

Metsel / Gevel /Voegwerken ,

Onderhoud armen Gevel bekleding ,

Elektra , Water-Gas-Sanitair ,

Stucwerken , Ambachtelijk Schilderwerken

( met verlaagt BTW tarief )

Constructiewerken, Timmerwerken,

Klusbedrijf BARCO v.o.f. werkt volgens de geldende

veiligheid en milieu eisen.


* Uitgebreide offerte binnen 5 werkdagen,

   of anders aangegeven tijdens opnamen.

   Voor het uitbrengen van een offerte wordt eenmalig kosten in rekening gebracht ,

   die voor afgaven dient te worden voldaan.

   De bemoeide kosten worden bij goedkeuring gehele offerte verrekend op de eind  nota.

* Schade offertes worden eenmalig kosten in rekening gebracht,

    die voor afgaven dienen te worden voldaan.

* Gratis advies omtrent verbouwingen, renovatie en onderhoud,

   bij aanvraag offerte.

* Tijdens de bouwvak vakantie werkzaam.


Alle werkzaamheden ,vallen onder de algemene levering-en betalingsvoorwaarden van Klusbedrijf BARCO v.o.f.

gedeponeerd bij de kamer van koophandel te den haag.

Altijd de laatst gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing. 

Contact Klusbedrijf Barco

Address :

Brasemdaal 89, 2553 NC Den Haag, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77898
Postal code : 2553
Website : https://www.klusbedrijfbarco.com/
Categories :
City : Den Haag

Brasemdaal 89, 2553 NC Den Haag, Netherlands
B
Barry Bruyn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer vriendelijk ontvangen en de klus is met zorg en kundig opgelost. Buitengewoon meegedacht. Dank je wel Barco!
Very kindly received and the job was solved with care and skill. Extraordinary thought. Thank you Barco!
k
klusbedrijf barco on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Klusbedrijf Barco v.o.f. is een snel groeiend bedrijf, met een zeer goed gedreven team. Wij staan voor ons werk, met veel ervaring en motivatie, kwaliteit , en service. Als gevolg hiervan bestaat een groot deel van onze klandizie uit terugkerende klanten en doorverwijzingen. Een bedrijf dat meedenkt met de klant. Tegenovergesteld van anderen , zijn de lijnen tussen de opdrachtgever en klusbedrijf Barco een op een. Geen tussen personen of doorschakeling naar derde. Klusbedrijf BARCO v.o.f. doet de volgenden werkzaamheden: Beton restauratie, Totaal onderhoud , SIKA Waterdichting , SIKA Vloer coating, Dak werken , Gevel werken, gevel bekleding , lood & zinkwerken , elektra Stucwerken, Metselen werken ,Balkon renovatie , Schilderen werken, Timmerwerken, Kozijn techniek. klusbedrijf BARCO v.o.f. werk volgens de geldende veiligheid en milieu eisen. * Gratis offerte binnen 5 werkdagen, of anders aangegeven tijdens opnamen. * Schade offertes zijn kosten aan verbonden. Vraag naar de voorwaarden. * Gratis advies omtrent verbouwingen, renovatie en onderhoud, bij aanvraag offerte * Gratis bezoek van onze accountmanager. * Tijdens de bouwvak vakantie werkzaam. Wij berekenen geen voorrij kosten in een straal van 25 km Alle werkzaamheden ,vallen onder de algemene leverings-en betaling voorwaarden van Klusbedrijf Barco V.O.F. gedeponeerd bij de kamer van koophandel te den haag. Altijd de laatst gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.
Klusbedrijf Barco v.o.f. is a fast growing company, with a very well-motivated team. We stand for our work, with a lot of experience and motivation, quality, and service. As a result, a large portion of our business is repeat customers and referrals. A company that thinks along with the customer. Opposite of others, are the lines between the client and klusbedrijf Barco one on one. No between persons or transfer to a third party. Klusbedrijf BARCO v.o.f. does the following activities: Concrete restoration, Total maintenance, SIKA Waterproofing, SIKA Floor coating, Roof works, facade works, facade cladding, lead & zinc works, electricity Stucco works, Bricklaying works, Balcony renovation, Painting works, Carpentry, Frame technique. DIY company BARCO v.o.f. work according to current safety and environmental requirements. * Free quote within 5 working days, or otherwise specified during recordings. * Damage offers are subject to costs. Ask for the conditions. * Free advice on renovations, renovation and maintenance, upon request for quotation * Free visit from our account manager. * Working during the construction holiday. We do not charge call-out costs within a radius of 25 km All activities are subject to the general delivery and payment conditions of Klusbedrijf Barco V.O.F. filed with the chamber of commerce in the hague. The most recently filed conditions always apply.

Write some of your reviews for the company Klusbedrijf Barco

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *