Logopediepraktijk LogoMere - Logopedie in Almere - Soerabajastraat 1

5/5 β˜… based on 1 reviews

Home - Logopediepraktijk LogoMere - Logomere.nl

LogoMere biedt logopedie aan (jonge) kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De praktijk is gespecialiseerd in het onderzoeken, adviseren en behandelen van problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Wij werken doelgericht en hechten veel waarde aan kwaliteit, deskundigheid en het zo goed mogelijk afstemmen van de zorg op uw wensen en behoeften.

Contact Logopediepraktijk LogoMere - Logopedie in Almere

Address :

Soerabajastraat 1, 1335 GT Almere, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 1335
Website : http://www.logomere.nl/
Categories :
City : Almere

Soerabajastraat 1, 1335 GT Almere, Netherlands
M
Miriam Vermeulen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onze dochter (5) ontvangt logopedie op school, wij vinden de logopedist Mw Traa erg vriendelijk en vakbekwaam. Zij heeft een helder behandeldoel opgesteld en wij zien na aantal keer al verbetering. Onze dochter heeft zin om naar logopedie te gaan en is ook enthousiast over oefeningen en de β€œjuf”. Erg passend bij leeftijd en motiverend. Kan het zeker aanraden.
Our daughter (5) receives speech therapy at school, we find the speech therapist Mw Traa very friendly and competent. She has formulated a clear treatment goal and we already see improvement after a few times. Our daughter wants to go to speech therapy and is also enthusiastic about exercises and the β€œteacher”. Very age appropriate and motivational. Can definitely recommend it.

Write some of your reviews for the company Logopediepraktijk LogoMere - Logopedie in Almere

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *