Makkie - Sushi & Poké bowls - Henricuskade 105

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Makkie - Sushi & Poké bowls

Address :

Henricuskade 105, 2497 NB Den Haag, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 2497
Website : http://makkiefoods.nl/
Categories :
City : Den Haag

Henricuskade 105, 2497 NB Den Haag, Netherlands
G
GalaxyTIV on Google

De sushi’s werden heerlijk warm en snel geleverd. Dit wordt mijn nieuwe go-to.
The sushis were delivered deliciously hot and quickly. This will be my new go-to.
T
Tom on Google

Heerlijk gegeten, super aardige medewerkers die je vriendelijk helpen en met respect. Echt een aanrader, wij hadden zelf nog nooit hier gegeten maar komen hier zeker vaker.
Delicious food, super nice employees who help you with kindness and respect. Highly recommended, we had never eaten here ourselves, but we certainly come here more often.
T
Timo Scherpenisse on Google

Echt de lekkerste pokeboles die ik heb gegeten. Grote porties en snel bezorgd.
Really the best pokeboles I've eaten. Large portions and fast delivery.
E
Edwin Brenkman on Google

We hebben ieder gesmuld van een poke bowl. Was heerlijk!
We each enjoyed a poke bowl. Was delicious!
T
TZM on Google

Om 16 u besteld voor 18.15-18.45 u. Vervolgens om 18.00 u geannuleerd. Belachelijk
Ordered at 4 pm before 6.15 pm-6.45 pm. Then canceled at 6pm. Ridiculous
M
Monique Notenboom on Google

Poke bowl was heerlijk vers en super lekker. De hoeveelheid vis in de poke bowl was zelfs wel aan de ruime kant. Bezorging was ook dik in orde, netjes op tijd geleverd. Echt een aanrader voor als je geen zin hebt om te koken, maar wel een gezonde maaltijd wilt.
Poke bowl was wonderfully fresh and super tasty. The amount of fish in the poke bowl was even on the large side. Delivery was also very good, delivered on time. Highly recommended if you don't feel like cooking, but do want a healthy meal.
L
Lisanne B on Google

Onwijs lekker eten! Snel geleverd, heel vers! & vriendelijk personeel.Zeker een aanrader! ;)
Incredibly delicious food! Delivered quickly, very fresh! & friendly staff. Definitely recommended! †
L
Lars Janssen on Google

Jammer om 2 sterren te moeten geven. Nu 3 keer hier besteld en het eten is echt HEERLIJK maar wordt slordig met bestellingen omgegaan. 1e keer was zonder stokjes, 2e keer was bowl geshaket/gevallen, sausbakje was kapot en zat door hele tasje heen (20min wachten op nieuwe saus). 3e keer, vandaag was wederom zonder stokjes maar ook zonder saus en was alleen rijst terwijl rijst/sla besteld was. Half uur weer gewacht op de saus... Oja sowieso altijd 15min te laat. Echt heel jammer want het is zo lekker!
Shame to have to give 2 stars. Ordered from here 3 times now and the food is really DELICIOUS but sloppy handling of orders. 1st time was without chopsticks, 2nd time bowl was shaken / dropped, sauce tray was broken and was through the whole bag (20min waiting for new sauce). 3rd time, today was again without chopsticks but also without sauce and was only rice while rice/lettuce was ordered. Waited half an hour for the sauce... Oh well, always 15min late anyway. It's a shame because it's so delicious!

Write some of your reviews for the company Makkie - Sushi & Poké bowls

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *