MANS Verhuur - Eekboerstraat 28M

5/5 β˜… based on 1 reviews

Evementenverhuur Nederland - Voor de complete aankleding van uw event - Evenementenverhuurnederland.nl

Alles voor de complete aankleding van uw evenement. Verhuur van horeca-apparatuur, barbecues, decoratiestukken en meer.

About MANS Verhuur

In onze prijs gaan we altijd uit van 1 productiedag. De dag voor en na het event, zien wij als transportdagen mits dit niet meer dan 48 uur is. U kunt de materialen een dag voor de productie dag ophalen en de dag erna weer terugbrengen. Indien u de materialen langer wenst te huren, dan berekenen wij de tweede dag 30% van het tarief en elke hierop volgende dag 10%. Zo weet u precies hoe wij onze prijs opbouwen.

Contact MANS Verhuur

Address :

Eekboerstraat 28M, 7575 AX Oldenzaal, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 7575
Website : http://www.mansverhuur.nl/
Categories :
City : Oldenzaal

Eekboerstraat 28M, 7575 AX Oldenzaal, Netherlands

Write some of your reviews for the company MANS Verhuur

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *