MAUDD - Statenweg 9

4.5/5 based on 8 reviews

MAUDD - Eigentijdse en Complete Dameskleding - Maudd.nl

MAUDD biedt een trendy collectie van fijne jeans, mooie tops, schoenen en accessoires. Bekijk de webshop of kom langs in één van onze winkels.

Contact MAUDD

Address :

Statenweg 9, 7824 CR Emmen, Netherlands

Phone : 📞 +9789
Postal code : 7824
Website : https://www.maudd.nl/
Categories :
City : Emmen

Statenweg 9, 7824 CR Emmen, Netherlands
D
Dimitri Damian on Google

Leuke winkel met een top service. Winkelen zoals het hoort.
Nice shop with a top service. Shopping properly.
B
Bea Deuten on Google

Super leuke winkel. Mooie kleding , leuke personeel
Super nice shop. Nice clothes, nice staff
J
Jannet Betting on Google

Veel leuke kleding voor een leuke prijs! Gezellige winkel waar je nog een kop koffie aangeboden krijgt
Lots of nice clothes for a nice price! Cozy shop where you are offered a cup of coffee
J
Jannie Wijnholds on Google

Weer heel fijn geshopt
Very nice shop again
t
tm zuiderwijk on Google

Komende uit t westen van t lan..Nachtje van de valk emmen..en dan bij maudd emmen weer zeer goed geslaagd...onder t genot van koffie of thee en behulpzaam personeel....
Coming from the west of t lan..Night of the falcon emmen..and then very successful at maudd emmen ... while enjoying coffee or tea and helpful staff ....
m
maaike voordouw on Google

Leuke winkel vriendelijk personeel
Nice store friendly staff
I
Ilona Bok on Google

Heel leuk winkeltje met mooie kleding. Goede kwaliteit en genoeg keuze. Elke keer als ik vanuit Limburg bij mijn tante in Emmen ben moet ik even komen neuzen en dat resulteert 9 van de 10 keer in een aankoop.
Very nice shop with beautiful clothes. Good quality and enough choice. Every time I visit my aunt in Emmen from Limburg I have to come and have a look and that results 9 out of 10 times in a purchase.
H
Hjalmar Milo on Google

Top

Write some of your reviews for the company MAUDD

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *