Merel van Veenendaal - Efferen 208

5/5 based on 1 reviews

Forwrd | Coaching & Training | Uden - Forwrd.nu

Wat heb jij nodig om die volgende stap te zetten? Neem contact op met Forwrd Training & Coaching. Wie bepaalt jouw koers?

About Merel van Veenendaal

Tegenwoordig word ik vooral gezien als daadkrachtig, opgewekt, verbindend, hardwerkende moeder, gezelligheidsdier, een tikkeltje ongestructureerd, liefhebbende en soms ook mopperende partner maar bovenal authentiek. Kortom ik ben lekker mezelf. En ik gun het jou ook om dat te zijn!

Leven vanuit jouw persoonlijke authenticiteit en vanuit jouw eigen regie. Zodat je kunt genieten van de reis in plaats van alleen de bestemming want er is onderweg zoveel moois te zien en beleven.

Contact Merel van Veenendaal

Address :

Efferen 208, 5403 XN Uden, Netherlands

Phone : 📞 +99
Postal code : 5403
Website : https://www.forwrd.nu/
Categories :
City : Uden

Efferen 208, 5403 XN Uden, Netherlands

Write some of your reviews for the company Merel van Veenendaal

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *