Metselbedrijf André Tol B.V. - Nijverheidsweg 35

5/5 based on 1 reviews

Home - Metselbedrijf André Tol - Andretol.nl

Metselbedrijf André Tol uit Volendam is opgericht in 1986. Sinds het begin hebben wij de focus op het leveren van kwalitatief hoogwaardig werk voor een eerlijke prijs. Onze werken variëren van woning en villabouw, appartementencomplexen tot utiliteitsbouw

Home - Metselbedrijf André Tol - Andretol.nl

Projecten

Sommige bouwbedrijven zijn al meer tientallen jaren klant bij Metselbedrijf André Tol. Zij roemen onze mentaliteit en arbeidsethos. Voor ons is dit echter heel gewoon: afspraak is afspraak. En als wij onze planning moeten aanpassen om onze relaties uit de brand te helpen, dan doen wij dat gewoon. Hierbij een greep uit de projecten die wij samen met onze opdrachtgevers mochten voltooien.

Contact Metselbedrijf André Tol B.V.

Address :

Nijverheidsweg 35, 1135 GE Edam, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 1135
Website : http://www.andretol.nl/
Categories :
City : Edam

Nijverheidsweg 35, 1135 GE Edam, Netherlands
K
Kimberly Klaver on Google

Goede service
Good service

Write some of your reviews for the company Metselbedrijf André Tol B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *