Meubelatelier Jacco Bakker - Delta 12

5/5 β˜… based on 7 reviews

Contact Meubelatelier Jacco Bakker

Address :

Delta 12, 1704 EE Heerhugowaard, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77999
Postal code : 1704
Website : http://www.jaccobakker.nl/
Categories :
City : Heerhugowaard

Delta 12, 1704 EE Heerhugowaard, Netherlands
c
cebeuth on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

H
Han Kruijer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

W
Wanderlust on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Randy Rijang Sariman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

L
Liesbeth Simon on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel goed vriendelijk geholpen.en koffie
Very good friendly help.and coffee
R
RenΓ© Bakker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooie meubelmakerij waarbij Jacco veel advies kan geven waardoor je meubel beter wordt dan je vooraf hebt bedacht. Praktische oplossingen voor onze keuken, ruime materiaal keuze, ook in werkbladen.
Beautiful furniture workshop where Jacco can give a lot of advice so that your furniture will be better than you thought in advance. Practical solutions for our kitchen, wide choice of materials, also in worktops.
E
E Klaver on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Door de goede adviezen van dit bedrijf zijn onze kasten en keuken bijzonder mooi geworden. Het is een professioneel bedrijf met fijne medewerkers die zijn afspraken goed nakomt. Wij zijn zeer tevreden!
Thanks to the good advice from this company, our cabinets and kitchen have become particularly beautiful. It is a professional company with great employees who keep its promises. We are very satisfied!

Write some of your reviews for the company Meubelatelier Jacco Bakker

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *