Monteck - Baarlosestraat 325

5/5 based on 1 reviews

Monteck - Monteck.nl

overkapping, carport, stalen overkapping, rokersoverkapping, luifel, venlo, staalconstructie, constructie, JOP, hangplek, parkhuisvesting, konijnenpark

Monteck - Monteck.nl

Welkom

Monteck ontwerpt, produceert en monteert overkappingen volgens de specificaties van de klant.
Het is voor ons een uitdaging om samen met u, uw eigen design overkapping of luifel te ontwerpen en vorm te geven.

Door de jarenlange praktijk-ervaring, kunnen we u prima adviseren in de mogelijkheden en vooral ook de onmogelijkheden.
Samen met u proberen we tot een passende oplossing te komen.

Monteck is kleinschalig en persoonlijk.

Dit wil niet zeggen dat we geen grote projecten aanpakken. In het verleden zijn reeds overkappingen van ruim 1000 m2 gerealiseerd.

Projecten worden van A to Z begeleid door 1 persoon en juist deze aanpak is onze kracht.

De combinatie van een open opstelling, een eerlijke prijs en het gebruik van goede materialen, maakt Monteck tot een betrouwbare partner voor uw project.

Monteck Maatwerk

Contact Monteck

Address :

Baarlosestraat 325, 5926 PM Venlo, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 5926
Website : http://www.monteck.nl/
Categories :
City : Venlo

Baarlosestraat 325, 5926 PM Venlo, Netherlands
s
sir Stoertebeker on Google

Write some of your reviews for the company Monteck

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *