NewMotion Charging Station - Bramenberg 9A

4.8/5 β˜… based on 8 reviews

Contact NewMotion Charging Station

Address :

Bramenberg 9A, 3755 BT Eemnes, Netherlands

Phone : πŸ“ž +889
Postal code : 3755
Website : https://newmotion.com/
Categories :
City : Eemnes

Bramenberg 9A, 3755 BT Eemnes, Netherlands
P
Paul Kleinenbroich on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jaap Berg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

H
Harm Zoer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

B
Ben van Bree on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

F
Frank Kolder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Lijkt me een prima plek!
Seems like a great place!
R
R Wagenaar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel erg fijn bedrijf! Ik had een laadpaal besteld zonder kabel maar wilde na 3 weken toch eentje met kabel. Het werd snel geregeld, met slechts een kleine meerprijs. Heel erg fijn!
Very nice company! I ordered a charging station without cable, but after 3 weeks I still wanted one with cable. It was arranged quickly, with only a small additional charge. Very nice!
M
Marc Ovee on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Na een matige ervaring met een ander bedrijf, vroeg ik een offerte voor een laadpaal bij Laadpunt.nl. Ik werd goed en persoonlijk benaderd, men dacht goed mee om voor mij de beste paal te zoeken. De werkzaamheden werden bemoeilijkt doordat de kruipruimte toch geen toegang tot onder de meterkast mogelijk maakte. Hierdoor werden er meer uren gemaakt door de 2 monteurs. Uiteindelijk bleek de rekening nog 10 euro onder de offerte uit te komen. Erg netjes. Helpdesk werkt ook goed. Keurig teruggebeld met de oplossing.
After a moderate experience with another company, I asked a quote for a charging station at Laadpunt.nl. I was approached well and personally, people thought along well to find the best pole for me. The work was made more difficult because the crawl space did not allow access under the meter cupboard. As a result, more hours were made by the 2 engineers. In the end, the bill turned out to be 10 euros below the quotation. Very neat. Helpdesk also works well. Nicely called back with the solution.
F
Freek! on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Three sockets, all three in between 2 parking places. Possibly not all public. Update: all 6 places are public spaces, but also non-charging cars are allowed to park here.

Write some of your reviews for the company NewMotion Charging Station

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *