No Excuses Workouts - Brussellaan 2h

5/5 based on 1 reviews

Personal Training | No Excuses Workouts | Eindhoven - Noexcusesworkouts.nl

Maar ook voor bootcamps, grouptraining, business bootcamps, combattraining, small group training in Eindhoven en Nuenen ben je bij ons aan het goede adres!

Personal Training | No Excuses Workouts | Eindhoven - Noexcusesworkouts.nl

 'De trainingen zijn heel fijn, en ook nog gezellig.'

Inmiddels train ik al een jaar of 10 met Joey. Eerst een aantal jaren op een sportschool, waar Joey begon als jong ventje ☺ Meteen al was iedereen op de sportschool enthousiast over zijn trainingen. Joey weet iedereen op zijn/haar eigen niveau te motiveren en een stapje verder te brengen. Toen Joey stopte op deze sportschool miste ik zijn trainingen, vooral het boksen, en ben ik overgestapt naar Basic Fit, in combinatie met de trainingen van No Excuses. Dat is nu 2 jaar geleden en het bevalt mij supergoed! De trainingen zijn heel fijn, en ook nog gezellig. Zowel de boks-trainingen en af en toe een personal training met Joey, als de bootcamps en small group (van Joey, Peter en Shemy ) Ik merk echt dat er weer een tandje bij is qua training, ik voel me fitter en beter in shape.

Bedankt Joey, Peter en Shemy en ga zo door!

Contact No Excuses Workouts

Address :

Brussellaan 2h, 5628 TC Eindhoven, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 5628
Website : https://www.noexcusesworkouts.nl/
Categories :
City : Eindhoven

Brussellaan 2h, 5628 TC Eindhoven, Netherlands
P
Peter Caelers on Google

Write some of your reviews for the company No Excuses Workouts

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *