Oliebollenkraam Richard Visser - Heemraadssingel 1

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Oliebollenkraam Richard Visser

Address :

Heemraadssingel 1, 3022 CG Rotterdam, Netherlands

Postal code : 3022
Categories :
City : Rotterdam

Heemraadssingel 1, 3022 CG Rotterdam, Netherlands
H
Henk Van Den Donker on Google

Helaas dit jaar lang de kwaliteit niet zoals al jaren gewend. Wij haalden de oliebollen op donderdag 30 december om een uur of drie. De vulling was goed maar het waren hele zware compacte bollen, veel te massief en niet de luchtige bol als in andere jaren. Dat kan altijd een keer gebeuren dus in 2021 in de herkansing.
Unfortunately this year the quality is not as used for years. We picked up the oliebollen on Thursday December 30 at three o'clock. The filling was good, but they were very heavy, compact spheres, much too massive and not the airy sphere as in other years. That can always happen once, so in 2021 in the resit.
W
Willem on Google

Nu een paar keer gehaald en de smaak is nog prima alleen zijn de oliebollen iets vetter. Misschien moet Richard er nog inkomen dit jaar?
Made it a few times now and the taste is still fine, only the oliebollen are a bit fatter. Maybe Richard still has to get in this year
P
Peter den Braven on Google

Vandaag oliebollen gehaald. De kwaliteit is zeer slecht, vet en smakeloos. Jammer, ze waren in het verleden zo goed.
Picked up oliebollen today. The quality is very poor, greasy and tasteless. Too bad they were so good in the past.
G
Gi Bubbles on Google

Oliebollen zijn niet lekker. Geen smaak en vettig. Vroeger waren de bollen hier wel goed, nu niet meer. Wat is er gebeurd met deze kraam? Zelfs personeel kijkt heel de dag erg boos.
Oliebollen are not tasty. No taste and greasy. The bulbs used to be good here, but not anymore. What happened to this stall? Even staff look very angry all day long.
G
G. Buddenberg on Google

Net oliebollen gekocht en beter dan dit kan je niet krijgen. Knapperige buitenkant, zeer luchtig van binnen. Veel beter dan die broodbollen van de bakkers!
Just bought oliebollen and you can't get better than this. Crispy outside, very airy inside. Much better than those bread dumplings from the bakers!
J
Jos van Wijk on Google

Nog steeds heerlijke oliebollen, appelbeignets, kersenbollen, rumrozijnbollen, lekker knapperig. Vriendelijke mensen die je helpen. Soms lange rij maar in de ochtend valt het reuze mee.
Still delicious donuts, apple fritters, cherry buns, rum raisin buns, nice and crunchy. Friendly people who help you. Sometimes a long line, but in the morning it's not that bad.
F
Farias Nmd on Google

Vandaag hebben wij oliebollen, berlinerbollen, nutellabollen en appelbeignets gekocht. Uiteindelijk waren al deze bollen erg lekker en smaakvol. Vooral de oliebollen waren dit keer erg krokant, waardoor het zonder poedersuiker lekker was. Kortom: De oliebollenkraam van Richard Visser is en blijft de allerbeste oliebollenkraam!
Today we bought oliebollen, berlinerbollen, nutellabollen and apple fritters. In the end, all these dumplings were very tasty and flavorful. The oliebollen in particular were very crispy this time, which made them tasty without powdered sugar. In short: Richard Visser's oliebollen stall is and remains the very best oliebollen stall!
H
HK C on Google

30 dec 2021 bij Richard Visser geweest. Jammer en teleurgesteld. Besteld: 8x Appelbeignets, 10x oliebollen en 2x berlinerbollen maar helaas viel de kwaliteit flink tegen deze keer. Van de 8 stuks appelbeignets waren er 4 stuks flink verbrand, deeg was superdik en heeft verbrand smaakje. De oliebollen: hard en vettig. Prijs/ kwaliteit is niet meer zoals gewend van Richard Visser (beste oliebol...) Heel jammer.
30 Dec 2021 visited Richard Visser. Sad and disappointed. Ordered: 8x Appelbeignets, 10x oliebollen and 2x berlinerbollen, but unfortunately the quality was quite disappointing this time. Of the 8 pieces of apple fritters, 4 pieces were badly burned, the dough was super thick and has a burnt taste. The oliebollen: hard and greasy. Price/quality is no longer as usual from Richard Visser (best oliebol...) Very unfortunate.

Write some of your reviews for the company Oliebollenkraam Richard Visser

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *