Pluhz - Nieuwe Uitleg 15

4.9/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Pluhz

Address :

Nieuwe Uitleg 15, 2514 BP Den Haag, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 2514
Website : http://www.pluhz.nl/contact/%3Fs%3D
Categories :
City : Den Haag

Nieuwe Uitleg 15, 2514 BP Den Haag, Netherlands
M
Mike Gomes on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Snel en vriendelijk professionele hulp. Geweldig
Fast and friendly professional help. Awesome
s
stacy dijkhuizen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kan er veel sneller terecht dan bij het ziekenhuis! Heel fijn.
Can go much faster than at the hospital! Very nice.
M
MamsieSan Verberne on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Snel en vooral dichtbij om een echo te laten maken zo blijven we langer zelfstandig
Fast and especially close to have an ultrasound made, so we stay independent longer
R
Ron Pat-El on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne, vriendelijke zorg met aandacht. Nemen de tijd om je op je gemak te stellen en geven heldere uitleg
Nice, friendly care with attention. Take the time to put you at ease and give clear explanations
L
Lydia Roodvoets on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijn dat je gewoon bij je eigen huisartsenpraktijk een echo kunt krijgen, scheelt reistijd, wachttijd en is vertrouwd.
It's great that you can get an ultrasound at your own GP practice, it saves travel time, waiting time and is trusted.
r
raimond van duinen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fantastisch, via de huisarts kon ik heel snel terecht. Wat een service en minder ingewikkeld dan in een ziekenhuis. Veel beter om het zo te regelen
Fantastic, I was able to see the doctor very quickly. What a service and less complicated than in a hospital. Much better to arrange it this way
B
Brechtje Theijn-Rijnbout on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat super fijn dat er zo snel een echo gemaakt kan worden, geen wachttijden en je hoeft niet speciaal naar het ziekenhuis. Je hebt meteen uitslag van de echo.
How great that an ultrasound can be made so quickly, no waiting times and you don't have to go to the hospital especially. You will immediately have the results of the ultrasound.
R
Ranz Locquiao on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great service

Write some of your reviews for the company Pluhz

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *