Poggenpohl Studio Hilversum - Verlengde Zuiderloswal 6

2.8/5 β˜… based on 4 reviews

About Poggenpohl Studio Hilversum

Keukendesign Hilversum bestaat inmiddels meer dan 60 jaar.

De huidige eigenaar Maarten van der Ven beschikt over ruim 30 jaar ervaring als keukenontwerper in de wereld van Poggenpohl keukens.

Zijn advies: laat u verrassen en geef nieuwe ideeën  de ruimte. Durf af te wijken van standaarden. Sta open voor creatieve ontwerpen die onderscheidend design en betere ergonomie opleveren.

Hij ontvangt u graag voor een vrijblijvende afspraak. Wij beloven u dat er een wereld voor u open gaat.

Contact Poggenpohl Studio Hilversum

Address :

Verlengde Zuiderloswal 6, 1216 BX Hilversum, Netherlands

Phone : πŸ“ž +89
Postal code : 1216
Website : http://www.poggenpohlkeukendesignhilversum.nl/
Categories :
City : Hilversum

Verlengde Zuiderloswal 6, 1216 BX Hilversum, Netherlands
M
Martin Bosman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vervelende ouder man, zeer onvriendelijk.
Annoying older man, very unfriendly.
R
Rian Hamhuis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ruime winkel en goed geholpen. Ze nemen echt de tijd voor je.
Spacious shop and well served. They really take their time for you.
R
Ronald Ruijs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ga hier niet heen! Je zult hier geen inspiratie opdoen. Het interieur lijkt meer op een magazijn dan op een keukencentrum. Daarnaast zeldzaam onvriendelijk personeel. Toen ik bij een Cooker kraan (waarbij nota bene een bordje stond met daarop de uitnodiging om zelf te proberen) stond te proberen hoe die werkte, kwam ik daar niet direct uit. Toen ik daarna vroeg hoe die werkte, werd mij te kennen gegeven dat ik alleen met mijn ogen moest kijken. Tja, zo maak je geen contact met potentiΓ«le kopers... Voor een welkome ontvangst, ga nar Aswa of Tinello, op hetzelfde industrieterrein. Voor Poggenpohl, ga naar een andere vestiging, er zijn er meer in Nederland.
Do not go here! You won't find any inspiration here. The interior is more like a warehouse than a kitchen center. In addition, rare unfriendly staff. When I stood at a Cooker tap (which had a sign with the invitation to try it yourself), trying to figure out how it worked, I couldn't figure it out right away. Then when I asked how it worked, I was told that I should only see with my eyes. Well, that's not how you make contact with potential buyers ... For a welcome reception, go to Aswa or Tinello, in the same industrial estate. For Poggenpohl, go to another location, there are more in the Netherlands.
B
Boopesh Jayabalaji on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nice place for kitchen.

Write some of your reviews for the company Poggenpohl Studio Hilversum

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *