Praktijk Brasa - Leen Heskampstraat 5

5/5 β˜… based on 3 reviews
Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen. Ga aan de slag

Contact Praktijk Brasa

Address :

Leen Heskampstraat 5, 7742 KK Coevorden, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 7742
Website : http://www.praktijkbrasa.com/
Categories :
City : Coevorden

Leen Heskampstraat 5, 7742 KK Coevorden, Netherlands
C
Chantal Peterse on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

N
Nienke Veltman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Angelique on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Voor mij krijgt praktijk Brasa vijf sterren. Deze mevrouw heeft een zeer brede kennis op het gebied van psychische problematieken. Ik heb veel aan onze gesprekken gehad en ook nu nog. Daarnaast heeft praktijk Brasa een zeer deskundige kijk op ADHD en het instellen van de medicatie. Op basis van mijn ervaringen raad ik deze praktijk zeer zeker aan.
For me, practice Brasa gets five stars. This lady has a very broad knowledge of psychological problems. Our conversations helped me a lot and even now. In addition, Brasa practice has a very expert view on ADHD and the setting of medication. Based on my experiences, I highly recommend this practice.

Write some of your reviews for the company Praktijk Brasa

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *