Praktijk PsychoWijs - Burgemeester de Withstraat 59A

5/5 β˜… based on 1 reviews

About Praktijk PsychoWijs

Wat je over ons moet weten

In mei 2015 werden Roxanne en Anne-Minke gekoppeld door een gezamenlijke vriendin en gingen op blind date. En wat een match! Roxanne had, na jaren bij een grote GGZ instelling gewerkt te hebben, gezien hoe star en log de zorg kon worden. Dat moest anders: persoonlijker en flexibeler. Anne-Minke had bij een eerdere werkgever meegemaakt hoe de zorggelden misbruikt werden met leugens en fraude voor eigen gewin, ten koste van de zorg aan jongeren. Zorg moet daarom eerlijker en transparanter worden, vinden we.

Het liefst maken we onszelf misbaar. Maar iedereen komt soms op een punt dat hij of zij even uit balans is. Dat je het even niet meer weet. Of dat je blijkt dat je niet alle tools hebt om met dat ene te dealen, of gewoon vette pech. Het is dan ontzettend sterk om hulp te vragen. Juist misschien als je niet weet wat je precies nodig hebt, of als je er nog niet in gelooft. De meeste kinderen, jongeren en ouders geloven nog niet dat het anders kan. Je hoeft er nog niet in te geloven. Dat doen wij eerst wel voor je, totdat je het zelf weer kan. Uit ervaring weten we dat het kan.

Vergis je niet. We lijken misschien twee lieve dames, maar we zijn ook echte aanpakkers. Als je een probleem wilt aanpakken, gaan we er ook voor. En vaak juist de dingen die je niet wil zeggen of delen, waar je je misschien voor schaamt zijn de onderwerpen die we niet uit de weg gaan. We vinden niets gek of raar. Werken aan jezelf is gewoon niet altijd leuk. Je komt bijvoorbeeld iets tegen wat je raakt of je voelt je pijn weer. Je wilt het misschien liever wegstoppen. Maar we weten dat erom heen draaien je niet gaat helpen. Je kan er helaas niet omheen, maar je moet er doorheen. Dat doen we altijd samen. Altijd in overleg en op jouw tempo. Wij weten dat je veerkrachtiger en sterker bent dan je zelf op dit moment gelooft.

Inmiddels hebben zich een aantal collega’s aangesloten bij onze praktijk die deze visie delen en met evenveel toewijding, energie en passie voor ons vak aan de slag gaan met kinderen, jongeren en hun ouders. En daar zijn we eigenlijk heel trots op! Hieronder stellen we onszelf aan je voor.

 

Contact Praktijk PsychoWijs

Address :

Burgemeester de Withstraat 59A, 3732 EJ De Bilt, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 3732
Website : http://psychowijs.nl/
Categories :
City : De Bilt

Burgemeester de Withstraat 59A, 3732 EJ De Bilt, Netherlands
B
Boudewijn van der Velde on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kundig, enthousiast en vriendelijk.
Knowledgeable, enthusiastic and friendly.

Write some of your reviews for the company Praktijk PsychoWijs

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *