Psychologenpraktijk- en Gestalttherapiepraktijk Rooseboom - Eduard Flipsestraat 37

4.6/5 β˜… based on 5 reviews

Psycholoog Coach Hengelo Enschede | Psycholoog Sibylle Rooseboom | psycholoog Hengelo Enschede - Psycholooghengelo.nl

Je hoeft het niet alleen te doen bij Psycholoog Hengelo. Ik sta dicht bij je om op eigen kracht jezelf te vinden en je te helpen je klachten op te lossen.

About Psychologenpraktijk- en Gestalttherapiepraktijk Rooseboom

Hoe meer verantwoordelijkheid je neemt voor jezelf en voor je leven hoe meer vrijheid je ervaart

Contact Psychologenpraktijk- en Gestalttherapiepraktijk Rooseboom

Address :

Eduard Flipsestraat 37, 7558 DT Hengelo, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 7558
Website : http://www.psycholooghengelo.nl/
Categories :
City : Hengelo

Eduard Flipsestraat 37, 7558 DT Hengelo, Netherlands
M
Marius Wolsink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jeannette Scheffer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

L
Leonie Boerrigter on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

P
Pietje Wol on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

life changing, nog elke dag blij dat ik de stap gezet heb destijds
life changing, still happy every day that I took the step back then
R
RenΓ© Kamphuis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mezelf verloren maar met hulp van Sibylle en groepsleden in mijn groepsessies op de weg terug naar en met mezelf
Lost myself but with help from Sibylle and group members in my group sessions on the way back to and with myself

Write some of your reviews for the company Psychologenpraktijk- en Gestalttherapiepraktijk Rooseboom

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *