Psychotherapiepraktijk Heusden - Nieuwkuijksestraat 81

3/5 β˜… based on 2 reviews

About Psychotherapiepraktijk Heusden

Mijn naam is Hendrik van Beek. Ik ben arts-psychotherapeut. Sinds 1 januari 2018 ben ik als arts niet meer praktizerend. Na mijn afstuderen ben ik 18 maanden in militaire dienst geweest. Daarna was ik 10 jaar universitair medewerker en later universitair docent. In die periode ook een opleiding gevolgd in psychosynthese bij London Institute of Psychosynthesis. Waar ik later ook part-time staflid en supervisor ben geweest. Na 1988 2-3 jaar organisatieadvieswerk gedaan. In periode 93-’95 een dag per week gewerkt op afdeling psychiatrie van het Sint Radboudziekenhuis in Nijmegen. Ik ben van 1992 tot juni 2013 3-4 dagen per week werkzaam geweest in een grote GGZ instelling. Waar ik zowel werkzaam ben geweest als (psychiatrisch) arts en als psychotherapeut. Ik ben 10 jaar achterwacht geweest bij de crisisdienst. Meer dan 10 jaar betrokken bij de voordeur d.w.z de intakes en onderzoek van nieuw aangemelde cliënten. Ben 5 jaar programma-coördinateur geweest bij het Zorgprogramma persoonlijkheidsproblematiek en traumagerelateerde problematiek. Heb me jarenlang bezig gehouden met hulp aan volwassenen met ADHD. Was tot voor kort supervisor voor TFP (Transference focussed Psychotherapy) bij het RINO zuid en betrokken bij het geven van supervisie aan GZ-psychologen in opleiding tot Klinisch Psycholoog. De laatste 5 jaren heb ik gewerkt bij het Top Referent Trauma Centrum dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van mensen met vroege traumatisering. Naast mijn werk bij een GGZ-instelling heb ik al lange tijd mijn eigen praktijk waar ik sinds juni 2013 toen ik stopte met werken bij het GGzE meer tijd aan kan besteden.

Contact Psychotherapiepraktijk Heusden

Address :

Nieuwkuijksestraat 81, 5253 AD Nieuwkuijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +787
Postal code : 5253
Website : http://psychotherapiepraktijkheusden.nl/
Categories :
City : Nieuwkuijk

Nieuwkuijksestraat 81, 5253 AD Nieuwkuijk, Netherlands
J
Jorik Jeeninga on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

N
Nieuwe Start Ervaringswerk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Reageert niet op telefoon, mail of sms. Je kunt hier dus helemaal geen afspraken maken want als meneer van Beek zijn pet er niet naar staat, dan pakt ie gewoonweg de telefoon niet aan reageert niet op sms of mail. Te laf om gewoon te zeggen dat ie jouw als cliΓ«nt niet meer wenst te ontvangen. Een arts onwaardig
Does not respond to phone, mail or SMS. So you can not make any appointments here because if mister van Beek does not like his cap, then he simply takes the phone does not respond to text or email. Too cowardly to say that he no longer wishes to receive you as a client. Unworthy of a doctor

Write some of your reviews for the company Psychotherapiepraktijk Heusden

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *