QueLED - Zoete Kroon 7

5/5 β˜… based on 4 reviews

QueLED LED Verlichting | Zakelijke led verlichting van zeer hoge kwaliteit - Queled.com

Bij QueLED bent u aan het juiste adres voor led verlichting in uw bedrijf. Wij staan voor service en kwaliteit. Voor iedere toepassing hebben wij de geschikte led verlichting oplossing.

About QueLED

Overzicht van de energiebesparing subsidies

Energie Investeringsaftrek (EIA 2019)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek is 45% voor 2019. Gemiddeld levert de EIA 16,5% voordeel op. Daarnaast zorgt de energiezuinige investering ook voor een lagere energierekening. Als u wilt voldoen aan de eisen van deze subsidie voor energiebesparing kan QueLED u daarbij volledige ondersteuning bieden.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA 2019)

Door de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is het mogelijk voor ondernemers om belastbare winst te verlagen als er geïnvesteerd wordt in bepaalde bedrijfsmiddelen. Het geïnvesteerde bedrag bedraagt minimaal €450. Grond en woning uitgesloten. Bedrijfsmiddelen en LED verlichting van QueLED valt hier dus wel onder. De KIA wordt niet per investering berekend, maar over de totale investering in een bepaald jaar.

Contact QueLED

Address :

Zoete Kroon 7, 3772 PC Barneveld, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 3772
Website : https://www.queled.com/
Categories :
City : Barneveld

Zoete Kroon 7, 3772 PC Barneveld, Netherlands
A
Anisa Grimminck on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Elianne Kassies on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Ralph 88 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer vriendelijk geholpen en super service. Kwart voor zes besteld maar bestelling alsnog op de post gedaan, zodat we het de volgende dag al in huis hadden. Als ik nog meer verlichting nodig heb kom ik zeker terug!
Very friendly help and super service. Ordered at a quarter to six but order was still posted, so that we had it at home the next day. If I need more lighting I will definitely come back!
J
J.W. Vermeulen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great company! Ordered 6 LED-spots but unfortunate, these were not the right once. They came up with a solution the soonest to solve this. I would order the next time without looking at another supplier. Jan

Write some of your reviews for the company QueLED

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *