Remedial Teaching Praktijk Heleen Noordhoek - Grauwe Gans 25

5/5 β˜… based on 1 reviews

Praktijk Heleen Noordhoek | RT | Bijles | Typecursus - Rtpraktijksts.nl

Voor remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding bij u aan huis. Tevens typecursus voor kinderen en volwassenen. Regio Emmen, Drentse Monden en Zuidoost Groningen

About Remedial Teaching Praktijk Heleen Noordhoek

In 2010 heb ik daarom besloten om mij te gaan specialiseren in leerlingen met leerproblemen. Hiervoor heb ik de tweejarige Master Special Education Needs, Remedial Teacher gevolgd.

In 2012 ben ik gestart met mijn eigen Remedial Teaching praktijk zodat ik mij iedere dag kan toeleggen in het werk dat ik het liefste doe. Om mijn kennis actueel te houden en kwaliteit te kunnen waarborgen, volg ik jaarlijks cursussen of workshops, bezoek ik congressen/beurzen en lees ik verscheidene vakliteratuur. Uit interesse en als mooie aanvulling op mijn eerdere opleidingen, heb ik mij in 2018 tevens bekwaamd als Intern Begeleider.

Inmiddels woon ik vanaf 2015 samen met mijn vriend in Emmen, Rietlanden.

Contact Remedial Teaching Praktijk Heleen Noordhoek

Address :

Grauwe Gans 25, 7827 SW Emmen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 7827
Website : http://www.rtpraktijksts.nl/
Categories :
City : Emmen

Grauwe Gans 25, 7827 SW Emmen, Netherlands

Write some of your reviews for the company Remedial Teaching Praktijk Heleen Noordhoek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *