YogaKompas - Brandgans 47

5/5 based on 1 reviews

About YogaKompas

Wie en wat is YogaKompas?

Mijn naam is Gerda van der Kaap. Ik woon in Emmen, samen met mijn man en onze dochter. In maart 2017 ben ik gestart met YogaKompas, hét centrum voor yoga- en pilateslessen in Emmercompascuum en omgeving.

Waarom YogaKompas?

Met YogaKompas wil ik graag mijn enthousiasme over het beoefenen van yoga en pilates met jou delen en je laten ervaren welke positieve invloed beide vormen van (lichaams-)beweging op jouw gezondheid kunnen hebben!
In de afgelopen jaren heb ik zelf ervaren wat deze vormen van beweging voor je lichaam én je geest doen. Van pilates word je krachtig en sterk, yoga houdt je lijf en geest soepel. Maar bovenal geven ze beide veel plezier en voldoening! Al deze ervaringen wil ik graag delen met jou, met jullie! Daarom heb ik docentenopleidingen gevolgd in zowel yoga als pilates en ben ik gestart met YogaKompas. Zo kun jij nu ook de positieve kracht en energie ervaren die uitgaan van yoga en pilates, dichtbij huis!

Elke les die je bij mij, bij YogaKompas, volgt is een oefening in bewuste aandacht, in het zorgvuldig uitvoeren van de houdingen, in luisteren naar je lichaam.. Alle lessen worden in kleine groepen gegeven. Daardoor is er persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Er is een ontspannen sfeer, lachen mag!

De naam..

Yoga in ‘Compas, die link had ik al snel gelegd bij het zoeken naar een passende naam voor mijn yoga- en pilates centrum. Daarnaast staat ‘Kompas’ voor je innerlijke kompas. Door yoga en zeker ook door pilates train je je zelfbewustzijn en leer je meer op je eigen kompas te varen. Zo sta je sterker in het dagelijks leven, ervaar je beter het hier en nu en leef je bewuster! In het logo van YogaKompasis ook de asana (houding) ‘Kompas’ verwerkt. YogaKompas dus, hét centrum voor yoga en pilates in Emmercompascuum!

Ik hoop je te ontmoeten in één van de lessen. Kies een les die jou aanspreekt. Ervaar wat yoga of pilates voor jou kan doen.. Doe mee!

Namasté,
(het licht in mij groet het licht in jou)

Gerda van der Kaap

Contact YogaKompas

Address :

Brandgans 47, 7827 SH Emmen, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 7827
Website : http://www.yogakompas.nl/
Categories :
City : Emmen

Brandgans 47, 7827 SH Emmen, Netherlands

Write some of your reviews for the company YogaKompas

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *