Rijwielservice Rob Schreurs V.O.F. - Sint Rochusstraat 8A

4.9/5 β˜… based on 8 reviews

About Rijwielservice Rob Schreurs V.O.F.

Rijwielservice Rob Schreurs kent zijn oorsprong vanaf 2004. Na 4 jaar werkzaam te zijn geweest als rijwieltechnicus is er besloten om in 2004 een eigen fietsenwinkel te starten. In de garage werd plaats gemaakt, gereedschap werd aangeschaft en leveranciers werden benaderd. Al snel wisten de eerste klanten hun weg naar de rijwielservice te vinden. Wij zijn heel klein begonnen, met slechts enkele fietsen per week.

Al snel bleek dat de garage te weinig ruimte bood. Het aantal reparaties groeide flink en na het betrekken van de woning aan Speelhuijs te Nederweert waren er meerdere garages nodig om alle fietsen een plaatsje te geven.
Een verhuizing van onze fietsenwinkel naar Nederweert bleek een enorme boost voor de naamsbekendheid van de rijwielservice.
Onze klantenkring groeide gestaag, niet alleen wisten klanten uit het Nederweertse ons te vinden, maar ook uit alle omliggende dorpen en ver daarbuiten kwamen de fietsen ter reparatie naar de werkplaats in Nederweert.

De garages werden te klein en besloten werd om een nieuwe woning te gaan bouwen mΓ©t een grotere werkplaats om het grote aanbod aan reparaties te kunnen hanteren. Hierbij rekening houdend met het feit dat de service, die de klanten van ons gewend waren, gewaarborgd bleef.

Eind 2016 werd er besloten om de woning te verkopen en over te gaan tot het aankopen van een winkelpand met bovenwoning. Deze ruimte hebben wij gevonden aan de St. Rochusstraat 8a te Nederweert (Budschop). De winkelruimte is aangepast naar onze eigen stijl, en de bovenwoning is gereed gemaakt. Inmiddels is de verhuizing voltooid en is de winkel geopend, een droom is hiermee werkelijkheid geworden.

Contact Rijwielservice Rob Schreurs V.O.F.

Address :

Sint Rochusstraat 8A, 6031 BH Nederweert, Netherlands

Phone : πŸ“ž +988
Postal code : 6031
Website : http://www.robschreurs.nl/
Categories :
City : Nederweert

Sint Rochusstraat 8A, 6031 BH Nederweert, Netherlands
L
Louis Peeters on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne en deskundige voorlichting, geen haastwerk en vooral meedenken. Geeft vertrouwen. Hebben een tevreden aanschaf gedaan.
Fine and expert information, no rush work and above all, thinking along. Gives confidence. Have made a satisfied purchase.
E
Elly Gofers-Metsemakers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De service is buitengewoon goed.
The service is exceptionally good.
S
Sjef Segers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer goede en snelle service. Een probleem met mijn racefiets vandaag last minute opgelost door Rob. Zo bind je klanten, top!
Very good and fast service. A problem with my racing bike solved last minute by Rob today. This is how you bind customers, great!
H
Helmie Nies on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat een super service. Mijn zoon zijn fiets deed het niet goed. Deze fiets is voor woon-werk verkeer. Bij fietsenwinkel waar fiets gekocht was moest hij na de melding op donderdag nog wachten tot dinsdag. Op zaterdag naar schreurs gebeld en kon hem direct brengen, leenfiets en dezelfde dag was zijn fiets gerepareerd. Top hoor. Klanten hebben is 1 maar klanten houden is 2. Voor de volgende fiets cq onderhoud komen wij hier heel graag terug.
What a great service. My son's bike was not working properly. This bicycle is for commuter traffic. After the report on Thursday, he had to wait until Tuesday at the bicycle shop where the bicycle was bought. Called Schreurs on Saturday and was able to bring him immediately, borrowed bike and the same day his bike was repaired. Great. Having customers is 1, but keeping customers is 2. We would love to come back here for the next bicycle or maintenance.
E
Elean Daoudi-Daems on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zojuist na een nare ervaring bij de concurrent doorgefietst naar deze winkel. Wat een vriendelijke mensen werken daar. Een vriendelijke, behulpzame, no-nonsense houding waar je netjes direct geholpen wordt. De fiets van mijn dochter werd direct gemaakt terwijl er volgens de vorig bezochte winkel geen beginnen aan was. 5 min later was de fiets al gerepareerd en door deze fijne houding heb ik direct nog wat kleine aanpassingen aan mijn eigen fiets laten doen. Voor alle fiets vragen, en problemen ga ik voortaan naar Rob Schreurs. Top!!!
Just cycled to this store after a nasty experience at the competitor. Such friendly people work there. A friendly, helpful, no-nonsense attitude where you are neatly helped immediately. My daughter's bike was made immediately while, according to the previously visited shop, it was not started. 5 minutes later the bike was already repaired and because of this nice position I immediately had some small adjustments made to my own bike. From now on I will go to Rob Schreurs for all bicycle questions and problems. Top!!!
L
Leon Freens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heb afgelopen donderdag 6 mei een nieuwe E bike gekocht nadat ik diverse fietsen had mogen uitproberen en na zeer deskundige uitleg en de voor en nadelen van de diverse fietsen. Ben vandaag terug geweest omdat ik toch wat problemen ondervond van het zadel en de bel , mocht zelf kiezen welk zadel ik wou hebben en de bel is vervangen voor een luidere bel. En dat allemaal kosteloos en zonder wachttijd. Dit is nog eens service!!!! Nogmaals hartelijk bedankt.
Bought a new E bike last Thursday, May 6, after I had been able to try out various bicycles and after a very expert explanation of the advantages and disadvantages of the various bicycles. Went back today because I experienced some problems with the saddle and the bell, I was allowed to choose which saddle I wanted and the bell has been replaced for a louder bell. And all this free of charge and without waiting time. This is another service!!!! Again, thank you very much.
H
Herman Cremers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goeie service en duidelijke informatie. Zeer vriendelijk. Ben zeer tevreden. Een aanrader.
Good service and clear information. Very friendly. Am very satisfied. Recommended.
C
Cora_Kimba on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

I have always received great service here. They never push for unnecessary repairs or upgrades.

Write some of your reviews for the company Rijwielservice Rob Schreurs V.O.F.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *