Rondvaart Nieuwe Liefde - Oude Oppenhuizerweg 79

5/5 β˜… based on 7 reviews

Contact Rondvaart Nieuwe Liefde

Address :

Oude Oppenhuizerweg 79, 8606 JC Sneek, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 8606
Categories :
City : Sneek

Oude Oppenhuizerweg 79, 8606 JC Sneek, Netherlands
l
lisette kreuning on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jantje de jong de boer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Ayzo Huisman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
M Potma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

F
Francis Huisman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
Stijn Gorter on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

G
Gertrud Huitema on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Laatst een hele mooie dag gehad. Een prachtige gevarieerde tocht gevaren. Het was heel mooi weer en dus konden we boven zitten met een fantastisch uitzicht. Maar is het koud en/of nat buiten dan kan je heerlijk knus binnen zitten met een hapje en drankje. En ook binnen heb je een mooi uitzicht.
Recently had a very nice day. A beautiful varied tour sailed. It was very nice weather so we could sit upstairs with fantastic views. But it's cold and / or wet outside you can enjoy the cozy inside with a snack and drink. And you also have a nice view inside.

Write some of your reviews for the company Rondvaart Nieuwe Liefde

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *