Ruïne Oude Korenmolen - De Halmen 2-6

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Ruïne Oude Korenmolen

Address :

De Halmen 2-6, 7383 BG Voorst Gem Voorst, Netherlands

Postal code : 7383
Categories :
City : Voorst Gem Voorst

De Halmen 2-6, 7383 BG Voorst Gem Voorst, Netherlands
M
MICHEL VD BERG on Google

K
Kati Appeldoorn on Google

G
Gerrit Uiterwijk on Google

Leuke plaats om eens te bezoeken
Nice place to visit
b
bart sangers on Google

Nog enkele oude elementen te vinden
Some old elements to be found
A
Anne van Leeuwen on Google

Er is heel weinig te zien.
There is very little to see.
A
Andries Helfferich on Google

Met een beetje fantasie zie je hoe het geweest is, bouwjaar 1831
With a little imagination you can see what it was like, year of construction 1831
G
Gertjan Jaspers on Google

Prachtig kunstwerk als onderdeel van de IJssel biënnale
Beautiful artwork as part of the IJssel biennial
B
Bert Roozeboom on Google

Leuk historisch herkenningspunt van een maalderij in de vorm van restanten windmolen
Nice historical landmark of a mill in the form of windmill remnants

Write some of your reviews for the company Ruïne Oude Korenmolen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *