S.J. Fluitman - Radewijkerweg 35

4.7/5 β˜… based on 3 reviews

Contact S.J. Fluitman

Address :

Radewijkerweg 35, 7791 RJ Radewijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 7791
Website : http://fluitmanautos.nl/contact/
City : Radewijk

Radewijkerweg 35, 7791 RJ Radewijk, Netherlands
A
Alderina Fluitman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De beste boer van roke
Roke's best farmer
B
Berend F Harwig on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede service voor een goede prijs
Good service for a good price
s
scania736 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Eerlijke verkoper en lost problemen binnen de garantietermijn keurig op. Service zoals je het bijna niet meer ziet. top!
Honest seller and solves problems within the guarantee period nicely. Service as you hardly see it anymore. top!

Write some of your reviews for the company S.J. Fluitman

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *