't Kompas - Radewijkerweg 48

5/5 β˜… based on 1 reviews

SLS De Ravelijn » HOME » welkom - Obsdenvelde.nl

Welkom op de website van Samenlevingsschool "De Ravelijn".

Onze unieke en moderne school op het platteland, in 2019 ontstaan uit een fusie tussen OBS Den Velde en CBS 't Kompas uit Radewijk, staat in de gemeenschap van Radewijk - Den Velde - Loozen en omgeving.

Wij zijn een samenlevingsschool, omdat wij een afspiegeling zijn van de samenleving, waarin onze leerlingen Γ©cht kleuring mogen geven aan hun eigen identiteit.

Bij ons op school worden de leerlingen begeleid door een enthousiast team van zeven leerkrachten, een onderwijsassistent, een intern begeleider, een directeur, een administratief medewerkster en een conciërge. In de peuterspeelzaal op school is een pedagogisch medewerkster werkzaam.

Contact 't Kompas

Address :

Radewijkerweg 48, 7791 RJ Radewijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 7791
Website : https://www.obsdenvelde.nl/
Categories :
City : Radewijk

Radewijkerweg 48, 7791 RJ Radewijk, Netherlands

Write some of your reviews for the company 't Kompas

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *