Slime Shop Amsterdam - Van Woustraat 18HS

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Slime Shop Amsterdam

Address :

Van Woustraat 18HS, 1073 LL Amsterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +79
Postal code : 1073
Website : http://www.slimeshopamsterdam.nl/
Categories :
City : Amsterdam

Van Woustraat 18HS, 1073 LL Amsterdam, Netherlands
M
Melisa Dogan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Z
Zino Hamidi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Marcella Strengholt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer behulpzaam. Genoeg keuze.
Very helpful. Enough choice.
i
ilse van den broek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top spullen. Ze heeft een superleuk pakketje samengesteld voor mijn dochter!
Top stuff. She has put together a super nice package for my daughter!
L
Louise van Dijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super aardige vrouw die me had geholpen met geweldige scents en Amerikaanse dingen die amper in Nederland verkrijgbaar zijn. Ook de samengestelde pakketjes zijn leuk vooral dr mijne chocolate cookie!!! En super cute dat ze dit samen met haar dochter doet?.
Super nice woman who helped me with great scents and American things that are hardly available in the Netherlands. The assembled packages are also nice especially my chocolate cookie !!! And super cute that she does this with her daughter dochter.
L
Leah on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

2 diy kits besteld om samen te doen met mijn vriend. Erg veel plezier mee gehad! Heerlijke slijms en ik kreeg er een klein bakje met de mint chocolate chip slijm erbij. Voor de rest hadden we de lemon cheesecake diy kit en de watermelon sorbet diy kit. Prachtige en lekkere slimes. Direct erna meer spullen gekocht. Ook hele beleefte eigenaar.
Ordered 2 diy kits to do together with my friend. Had a lot of fun with it! Delicious slime and I got a small bowl with the mint chocolate chip slime. For the rest we had the lemon cheesecake diy kit and the watermelon sorbet diy kit. Beautiful and tasty slimes. Bought more stuff immediately afterwards. Also very polite owner.
M
Melxdiq on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Is het nog een bestaande shop?? Want ik wil hier echt naartoe ?
Is it still an existing shop?? Cause I really want to go here
H
Hari prasad on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ok

Write some of your reviews for the company Slime Shop Amsterdam

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *