SmartMeterDashboard.nl - Van der Linde Informatiesystemen - Elsweide 5

5/5 β˜… based on 1 reviews

Binnenkort heeft iedereen in Europa een zogenaamde 'slimme' energiemeter: De Smart Meter.

Met een Smart Meter is uw energieleverancier in staat om ten alle tijde correcte meterstanden te verkrijgen voor bijvoorbeeld een verhuis- of jaarnota. Maar met een Smart Meter kunt u ook zelf meer inzicht krijgen in uw energieverbruik. Bij de in Brussel gebruikte "smart ready meter" is (voorlopig) deze uitlezing op afstand niet geactiveerd.

De in Nederland ontwikkelde en uitgerolde smart meter is ook in Luxemburg en in delen van België, Oostenrijk en Zweden uitgerold.

Een smart meter (volgens de Nederlandse DSMR/(E)SMR/NTA8130 standaarden) beschikt over een lokale (zogenaamde P1 of H1) data-poort die meetgegevens afgeeft van niet alleen de elektriciteitsmeter, maar ook van alle andere aangesloten meters (Gas, Warmte, Koude, Water). Door een P1 Converter van SmartMeterDashboard aan te sluiten op de slimme meter kan heel eenvoudig de data worden uitgelezen. U krijgt dan de beschikking over een zeer gedetailleerd beeld van uw energieverbruik.

Veilig

In de media was / is geregeld wat te doen om de veiligheid van de gegevens bij gebruik van een smart meter. Wie inzicht heeft in uw meetgegevens, heeft immers inzicht in het gedrag van de gebruiker(s). Bij de oplossingen van SmartMeterDashboard.nl blijven de gegevens uit de Smart Meter alleen lokaal beschikbaar.

Contact SmartMeterDashboard.nl / Van der Linde Informatiesystemen

Address :

Elsweide 5, 6921 ST Duiven, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7797
Postal code : 6921
Website : http://www.smartmeterdashboard.nl/
Categories :
City : Duiven

Elsweide 5, 6921 ST Duiven, Netherlands

Write some of your reviews for the company SmartMeterDashboard.nl / Van der Linde Informatiesystemen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *