Sovib B.V. - Goudsesingel 2

5/5 β˜… based on 3 reviews

About Sovib B.V.

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus. Dat is al zo vanaf het allereerste begin, want Sovib ontstond letterlijk uit de behoefte van zorginstellingen. Die focus hebben we vastgehouden, tot op de dag van vandaag. Onze diensten en collectieve verzekeringen zijn daardoor altijd precies afgestemd op de wensen van onze deelnemers.

Contact Sovib B.V.

Address :

Goudsesingel 2, 3011 KA Rotterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 3011
Website : https://www.sovib.nl/
Categories :
City : Rotterdam

Goudsesingel 2, 3011 KA Rotterdam, Netherlands
R
Rick Littooij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

K
Kees Klerk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

m
marjan zwaan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Aardige kundige mensen. En daar draait het om bij een bedrijf.
Nice knowledgeable people. And that's what a company is all about.

Write some of your reviews for the company Sovib B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *