Speelbos Uden - Bosdreef

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Speelbos Uden

Address :

Bosdreef, Uden, Netherlands

Website : https://www.bezoekdemaashorst.nl/locaties/528687030/maashorst-speelbos-uden
Categories :
City : Uden

Bosdreef, Uden, Netherlands
R
Rosalia Aponno on Google

Mooi ?
Nice ?
J
José Dias on Google

Speelbos met veel ruimte, je kunt er heerlijk wandelen door het bos, ideaal om te picknicken en te relaxen. kinderen kunnen lekker spelen en veel energie spenderen. Heel mooie ruimte, Gratis 24/7.
Play forest with lots of space, you can walk through the forest, ideal for picnics and relaxation. children can play and spend a lot of energy. Very nice space, Free 24/7.
E
Emes Emesta on Google

Ik ben hier altijd met mijn dochter die deze plek erg leuk vindt. Ik raad aan!
I am always here with my daughter who likes this place very much. I recommend!
N
Natasja Vd h. on Google

Mooie speeltuin in natuurgebied
Beautiful playground in nature reserve
C
Ca lopes on Google

Muito bom para criancas e adultos se quiserem brincar ou ver brincar ?
Very good for children and adults if they want to play or see playing ?
g
guus on Google

Parkeren langs de weg. Geen grote maar ook geen kleine park. Hier en daar wat speeltoestellen, je kunt er met mooi weer picknicken. Het water, met een water-speeltoestel, is wel bruinvies. De toestellen zijn geschikt voor vanaf kleuter. Voor de peuters zijn er geen geschikte apparaten. Dit zou ik graag zien. Er zijn geen toiletten.
Parking along the road. No big but no small park either. Here and there some play equipment, you can have a picnic in nice weather. The water, with a water play device, is brownish. The devices are suitable for use from kindergarten. There are no suitable devices for toddlers. I would like to see this. There are no toilets.
D
Debbie Ring on Google

Heel erg leuk,,veel voor de kinderen te doen.
A lot of fun, lots to do for the children.
L
Ludo Van Lent on Google

Well arranged and clean!

Write some of your reviews for the company Speelbos Uden

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *