Speeltuin 't Genieten' - Roestelbergseweg 3

4.5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Speeltuin 't Genieten'

Address :

Roestelbergseweg 3, 5171 RL Kaatsheuvel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 5171
Website : https://www.hetgenieten.nl/
Categories :
City : Kaatsheuvel

Roestelbergseweg 3, 5171 RL Kaatsheuvel, Netherlands
N
Naomi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

r
rien machielsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Ton van der Geld on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

N
Nico Verbunt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Echt genieten.
Really enjoy.
L
Lisette Peereboom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuk terras voor de ouders en een hele leuke en grote speeltuin voor de kinderen.
Nice terrace for the parents and a very nice and large playground for the children.
M
Mary Van Den Kieboom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat een fantastisch leuke speeltuin. Het is er echt 'Genieten'
What a fantastically fun playground. It really is 'enjoy'
R
Richard Droppert on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuk lekker ontspannen, naar de kleinste kijken. Geen bediening door corona, daardoor was t ook niet opgeruimd en ook niet echt schoon. Eten en drinken was prima.
Nice to relax, watch the smallest. No operation by corona, therefore t was not tidy and not really clean. Food and drink was fine.
J
JP van Bussel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima plek om met de kinderen te vertoeven. Echter de prijs van 7euro voor een kan aanmaaklimonade is buitenproportioneel. Zeker op warme dagen is hydrateren voor kinderen essentieel!!
Great place to stay with the children. However, the price of 7 euros for a can of lemonade is disproportionate. Especially on hot days, hydration is essential for children !!

Write some of your reviews for the company Speeltuin 't Genieten'

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *