Speeltuin t'zant - Speeltuin t'zant

4.2/5 based on 5 reviews

Contact Speeltuin t'zant

Address :

5663 RK Geldrop, Netherlands

Postal code : 5663
Categories :
City : Geldrop

5663 RK Geldrop, Netherlands
M
Michał Rotte on Google

B
BluetoothUSB on Google

D
DON LI on Google

M
Marco Kockx on Google

Klein speeltuintje
Small playground
T
Tim de Wert on Google

Leuke speeltuin met verschillende speeltoestellen. De kleintjes (tot 2-3 jaar) kunnen vooruit met de wip en draai toestellen, terwijl de wat oudere kinderen van de glijbaan kunnen en op het grote draaitoestel kunnen spelen. Er is een bankje en een prullenbak aanwezig zodat je zelf even wat kunt uitrusten en je spullen kwijt kan terwijl je op de kinderen let. Omdat het in de punt ligt waar 2 twee fietspaden bij elkaar komen is er ook veel bekijks voor de kinderen en spelen ze in het zicht wat het veiligheidsgevoel verhoogd. Het is wel een wat oudere speeltuin en er zit verwering op de speeltoestellen. hierdoor ziet de speeltuin er ook wat viezer uit. desondanks heeft mijn zoontje er altijd veel plezier :)
Nice playground with various play equipment. The little ones (up to 2-3 years old) can move forward with the seesaw and spinning equipment, while the older children can go down the slide and play on the large rotating equipment. There is a bench and a trash can so you can rest and store your belongings while looking after the children. Because it is at the point where two two cycle paths meet, there is also a lot of attention for the children and they play in sight, which increases the feeling of safety. It is a somewhat older playground and there is weathering on the playground equipment. this also makes the playground look a bit dirtier. nevertheless my son always has a lot of fun there :)

Write some of your reviews for the company Speeltuin t'zant

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *