Sportcentrum De Kooi - Sportlaan 3

4.1/5 β˜… based on 8 reviews

Welkom bij Sportcentrum in de Kooi Bemmel - Indekooi.nl

Welkom in de Kooi. De plek waar sport, plezier, gezondheid, entertainment en business bij elkaar komt.

Welkom bij Sportcentrum in de Kooi Bemmel - Indekooi.nl

De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt. De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.

Contact Sportcentrum De Kooi

Address :

Sportlaan 3, 6681 CD Bemmel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 6681
Website : http://www.indekooi.nl/
Categories :
City : Bemmel

Sportlaan 3, 6681 CD Bemmel, Netherlands
H
Hans Roelofs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prachtig sportcomplex met erg vriendelijk personeel die weten waarover ze praten en indien nodig info geven hoe je moet werken met fitness apparaten.
Beautiful sports complex with very friendly staff who know what they are talking about and if necessary provide information on how to work with fitness equipment.
P
Patrick Arends on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Helaas geen indoor tennis banen meer. Nu een basketbalveld. Het personeel aan de bar was voorheen vriendelijker.
Unfortunately no more indoor tennis courts. Now a basketball court. The bar staff used to be friendlier.
J
Johan Hesselink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuk sportcafΓ© waar de erg jonge medewerksters nog wel wat moeten bijleren. Wees attent en loop nooit met lege handen terug naar de bar...
Nice sports cafe where the very young employees still need to learn something. Be attentive and never walk back to the bar empty-handed...
C
Caspar Scholten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Sinds enkele weken een arena voor basketbal. Een wal-HAL-la ? voor basketbal minnende personen. Daarnaast natuurlijk nog de vertrouwde tennisbanen en fitness. Deze laatste heeft ook een metamorfose ondergaan. Tennisbanen krijgen nog een ander aanzien zo te zien. De banen zelf zijn al vernieuwd.
For several weeks an arena for basketball. A wal-HAL-la for basketball-loving people. In addition, of course, the trusted tennis courts and fitness. The latter has also undergone a metamorphosis. Tennis courts are getting a different look. The lanes themselves have already been renewed.
T
Tony van de Wetering on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Thuisbasis van Yoast United! DBL met mooi basketbal. Spannende wedstrijden met prachtige sfeer.
Home of Yoast United! DBL with nice basketball. Exciting matches with a beautiful atmosphere.
F
FluffySnDPenguin on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Its to cold there it needs some heating
V
Vesna Sarac on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super
D
Daniel Vandormael on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Decent court but floor could be better

Write some of your reviews for the company Sportcentrum De Kooi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *