Sprink - Maasstadweg 47

1/5 β˜… based on 2 reviews

About Sprink

Grensoverschrijdend gedrag: hoe maak je dit bespreekbaar in groep 8? De onthullingen bij de Voice of Holland zijn je vast niet ontgaan: seksueel grensoverschrijdend gedrag is onderwerp van gesprek. Het kabinet komt in actie en gaat inzetten op preventie! Indigo Preventie draagt hier uiteraard haar steentje aan bij; met de training Puberteit en ik. Meld jouw groep 8 nu aan!

Contact Sprink

Address :

Maasstadweg 47, 3079 DZ Rotterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +88
Postal code : 3079
Website : http://www.sprink.nl/
Categories :
City : Rotterdam

Maasstadweg 47, 3079 DZ Rotterdam, Netherlands
B
Barbara Den Hartog on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jammer dat je geen halve sterren kan geven..... meer verdienen ze niet... heb niks aan deze instantie
Too bad you can't give half stars ..... they don't deserve any more ... nothing about this body
N
NatΓ‘lia Vommaro on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Not suitable for non Dutch speakers. I requested an English speaking professional and was assured this was available, but upon arrival for an intake we could not communicate properly. They charged me 200 EUR anyway.

Write some of your reviews for the company Sprink

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *