Taxi Centrale Comfort - Agrippinastraat 22

5/5 β˜… based on 2 reviews

Contact Taxi Centrale Comfort

Address :

Agrippinastraat 22, 2314 CB Leiden, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8888
Postal code : 2314
Website : https://taxi-centrale-comfort.nl/nl/
Categories :
City : Leiden

Agrippinastraat 22, 2314 CB Leiden, Netherlands
Γ–
Γ–zkan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
M. VZ on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Schiphol retour geboekt bij deze centrale. Keurig op tijd opgehaald en thuisgebracht door een zeer vriendelijke en netjes geklede man voor een vriendelijke prijs, ook bij het ophalen vanaf Schiphol stond hij keurig klaar en konden wij zo instappen, kortom super tevreden. Ga zo door!
Schiphol return booked at this exchange. Neatly picked up on time and brought home by a very friendly and nicely dressed man for a friendly price, also when picking up from Schiphol he was neatly ready and we were able to board, so super satisfied. Keep it up!

Write some of your reviews for the company Taxi Centrale Comfort

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *