Team Kappers Ridderkerk - Koningshof 110

4.1/5 β˜… based on 8 reviews

08 maart 2021

5 redenen om juist nΓΊ naar de kapper te gaan

In de coronamaanden zaten de meesten van ons - vaak letterlijk - met de handen in het haar. We hebben vele coronacoupes voorbij zien komen en kunnen niet wachten om je weer van een mooie look te voorzien! Waarom het juist nΓΊ fijn is om langs te komen bij ons in de salon? Dat leggen wij je haarfijn uit!

Contact Team Kappers Ridderkerk

Address :

Koningshof 110, 2981 DA Ridderkerk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +879
Postal code : 2981
Website : http://www.teamkappers.nl/salons/team-kappers-ridderkerk-st-jorisplein
Categories :
City : Ridderkerk

E
Ellen Mans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Was voorheen altijd heel tevreden (toen het nog Yes! Kappers was). Wilde het nu een kans geven, had ik beter niet kunnen doen.. ondanks duidelijke voorbeelden moest ik de (piepjonge) kapster constant bijsturen waar ik mij heel lullig over voelde. Nu maar opzoek naar een andere kapper.
Was always very satisfied before (when it was Yes! Kappers). Wanted to give it a chance now, I better not have done it .. despite clear examples I had to constantly adjust the (very young) hairdresser, which I felt very bad about. Now looking for another hairdresser.
L
Lisanne van Oort on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Voorheen Yes en was ik altijd erg tevreden mee, nu helaas Team. Toch maar een kans gegeven na eerdere negatieve ervaringen, maar het is nog steeds slecht. Netjes een afspraak gemaakt van tevoren, maar er zaten duidelijk meer mensen dan ze aankonden. Na 30 minuten wachten ben ik weggelopen.
Previously Yes and I was always very satisfied with it, now unfortunately Team. Still only given a chance after previous negative experiences but it's still bad. Neatly made an appointment in advance, but there were clearly more people than they could handle. After 30 minutes of waiting I walked away.
L
Lotte Aartman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Was voorheen yes kappers. Dus nu team kappers. Dacht ik geef het een kans. Had een afspraak en had 30 min zitten wachten tot ik aan de beurt was. Moest alleen een kleuring doorheen. Die moest er 45 min in. Ze hadden meer klanten zitten dan ze aankonden. Er waren maar twee kapsters aanwezig. Toen de timer afging leek het alsof ze me waren vergeten. 20 min later zet de kapster de timer nog 10 min langer en loopt de deur uit om een boodschap te doen. Uiteindelijk de kleur uitgespoeld, was het dus donkerder dan ik wilde. Ook heeft de kapster mijn voorhoofd mee geverfd. Ze heeft heel eventjes staan poetsen maar dit heeft geen zin gehad en wilde ze me zo de deur uit laten gaan met de boodschap dat het binnen 2/3 dagen wel weer wegtrekt. Again. Niet de juiste kleur, voorhoofd onder de vlekken en 1 kleuring heeft in totaal 2,5 uur geduurd. Ik ga niet meer terug.
Used to be yes hairdressers. So now team hairdressers. Thought I'd give it a shot. Had an appointment and had to wait 30 minutes for my turn. Just had to go through a coloring. It had to take 45 minutes. They had more customers than they could handle. There were only two hairdressers present. When the timer went off it seemed like they had forgotten about me. 20 minutes later, the hairdresser sets the timer for another 10 minutes and walks out the door to run an errand. Eventually the color washed out, so it was darker than I wanted. The hairdresser also painted my forehead. She has been brushing for a while but this was of no use and she wanted to let me go out with the message that it will go away within 2/3 days. again. Not the right color, forehead under the spots and 1 coloring took a total of 2.5 hours. I'm not going back.
M
Marjory Streefland on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zoals altijd weer goed geknipt door Michelle, vriendelijk personeel!
As always a good haircut by Michelle, friendly staff!
T
Thirza Lemcke on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne kapsalon, kapster Sigrid is top! Afspraak maken is gemakkelijk door te bellen, binnen te lopen of online.
Nice hair salon, hairdresser Sigrid is great! Making an appointment is easy by calling, walking in or online.
J
Jose Alcaide on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vandaag had mijn vriendin een afspraak maar werd geweigerd aan de deur. Mijn vriendin kan door ziekte geen mondkapje dragen. Belachelijk om iemand te weigeren omdat je iets NIET kan. Ziekte is geen keuze. Jullie zijn zowel mij als ons hele gezin kwijt als klant.
Today my girlfriend had an appointment but was refused at the door. My girlfriend is unable to wear a face mask due to illness. It's ridiculous to refuse someone because you can't do something. Sickness is not a choice. You have lost both me and our entire family as customers.
J
Jolanda Kloos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik had een afspraak ik ben geweigerd omdat ik geen mondkapje kan dragen. Ik heb uitzondering van het rivm....dan mag je dat niet weigeren . Te asociaal voor woorden dit...ziekte is geen keuze helaas. Ik kreeg als antwoord dat ik maar moet wachten totdat de mondkapje over zijn...omdat zij niet ingeΓ«nt is prima...maar verplicht je klanten niet tot iets wat wettelijk niet mag. Zo intens verdrietig dit.. ik ben ook heel boos dit gebeurt bij geen een kapper...weg ben ik daar met mijn gezin.. bah . O o de kappers moeten open voor de mensen dat ze lekker ontspannen kunnen en opknappen. Doe dat dan ook en zeg geen nee . Ik ga wel lekker terug naar mijn eigen kapper team Rotterdam. Daar knippen ze zo wie zo beter....en hihgligt en toner....daar ben ik wel welkom...gelukkig
I had an appointment I'm refused because I can't wear a mouth cap. I have except the RIVM .... then you cannot refuse that. Too antisocial for words this ... illness is no choice unfortunately. I received an answer that I have to wait until the mouth cap about his ... because they are not vaccinated ... but do not oblige your customers to something that is not allowed by law. So intensely sad this .. I am also very angry this happens at no hairdresser ... I'm gone there with my family .. Bah. Oh the hairdressers must open to the people they can relax and refurbish. Then do that and don't say no. I'm going back to my own hairdresser team of Rotterdam. There they cut those so better .... and hihligig and toner .... there I am welcome ... happy
Y
Yusirina Ak on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

I had my first appointment today, The ladies were very nice . Loved the idea that there was a play section for my son that was a blessing . Had my hair cut exactly as I wanted just was expecting more layers .. But she kept taking my permission of how much to cut and if I was satisfied ..

Write some of your reviews for the company Team Kappers Ridderkerk

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *