The Gym Huissen - Veilingweg 9

5/5 β˜… based on 8 reviews

Wil jij beter in je vel zitten, fitter worden of heb je gewoon een stok achter de deur nodig? Dan helpt The Gym jou graag! Tijdens onze personal training bieden wij je de aandacht die jij nodig hebt! Ga samen aan de slag met jouw doel. Wat dit ook mag zijn, The Gym staat voor je klaar.

Contact The Gym Huissen

Address :

9-a, Veilingweg 9, 6851 EG Huissen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +87
Postal code : 6851
Website : http://www.thegymhuissen.nl/
Categories :
City : Huissen

9-a, Veilingweg 9, 6851 EG Huissen, Netherlands
M
Mika Meurs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

F
Freek van de Brug on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Anique Kaak on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Robert Vogel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jorn van Roosmalen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Best gym in Town
Best gym in Town
A
Aukje Willemsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer tevreden met de PT begeleiding van Frank en sporten bij the Gym is top door de fijne ruimte, goede sfeer en diversiteit aan apparaten en overige sport benodigdheden.
Very satisfied with the PT guidance of Frank and sports at the Gym is great because of the nice space, good atmosphere and diversity of equipment and other sports equipment.
C
Chantal Scholten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne gym. Genoeg parkeer gelegenheid. Handige app om je voor de lessen in te schrijven En bij Frank Nusteen geen gedoe met eventuele inschrijfkosten/opzeg termijnen. Etc.
Nice gym. Enough parking. Handy app to register for the lessons And with Frank Nusteen no hassle with possible registration fees / cancellation periods. Etc.
B
Benjamin Roke on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede gym, met toch persoonlijke begeleiding van de trainer als gemotiveerde mede sporters. Nette app waar je lekker op in kan schrijven en kan aansluiten bij de les van keuze.
Good gym, with personal guidance from the trainer as well as motivated fellow athletes. Neat app where you can subscribe and connect to the lesson of your choice.

Write some of your reviews for the company The Gym Huissen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *