TinQ - Ampèrestraat 5

3.9/5 based on 8 reviews

TinQ, de snelst groeiende keten onbemande tankstations van Nederland. Deze groeispurt zal de komende jaren zeker doorgezet worden. Altijd een TinQ tankstation bij jou in de buurt!

Contact TinQ

Address :

Ampèrestraat 5, 3846 AN Harderwijk, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 3846
Website : http://www.tinq.nl/
Categories :
City : Harderwijk

Ampèrestraat 5, 3846 AN Harderwijk, Netherlands
F
Frans van Elmpt on Google

Goedkoop tanken tijdens de Max racedagen, elke woensdag en zaterdag extra kortingen op adviesprijs.
Refuel cheaply during the Max racing days, extra discounts on suggested retail prices every Wednesday and Saturday.
E
Erwin van Zijl on Google

De prijs aan de pomp was een cent duurder dan aangegeven op het bord
The price at the pump was a cent more expensive than indicated on the sign
R
Reinhard Dahl on Google

Eine Tankstelle halt eben. Wobei ich nur soviel getankt habe, wie eben nötig war um nach Deutschland zu kommen. Hier war der Kraftstoff 30 ct. Pro Liter teurer.
A gas station just stops. Whereby I only fueled as much as was necessary to get to Germany. Here the fuel was 30 ct. More expensive per liter.
D
Daniel Kasche on Google

Goedkoper tanken op woensdag en zaterdag. Borden geven aan 14 cent goedkoper dan de advies prijs op die dagen maar in feite scheelt het meestal maar 1 of 2 cent per liter.
Cheaper refueling on Wednesday and Saturday. Plates indicate 14 cents cheaper than the suggested price on those days but in fact it usually saves only 1 or 2 cents per liter.
R
Rien Van Goudswaard on Google

Goed verspreid over Nederland en goedkope brandstof.
Well spread across the Netherlands and cheap fuel.
M
Michel on Google

Op 21 mei bij pompstation De Witte Bergen (Van der Valk) bij Eemnes / Laren langs A1: activatie bij terminal, maar aangegeven pomp geeft GEEN brandstof. Wel wordt geld van rekening geschreven (iemand anders?). Direct contact met "klantenservice". Afschrift gedeeld, kenteken doorgegeven, ze zouden camera uitkijken. Inmiddels 3,5 week verder en meerdere reclamaties, maar NUL KOMMA NUL reactie. Wat een waardeloos bedrijf!!!
On 21 May at De Witte Bergen (Van der Valk) pumping station near Eemnes / Laren along A1: activation at terminal, but indicated pump does NOT give fuel. Money is withdrawn from account (someone else?). Direct contact with "customer service". Shared a copy, passed on license plate, they would look out for the camera. 3.5 weeks later and several complaints, but ZERO COMMA ZERO response. What a worthless company!!!
P
Paul Weerensteijn on Google

Vreemd dat hier de benzine 1 cent duurder is dan bij zijn tinq collega's zelfs in de zelfde stad.
Strange that the petrol here is 1 cent more expensive than at his tinq colleagues, even in the same city.
A
Adelin Urs on Google

Not know for sure

Write some of your reviews for the company TinQ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *