TrajectConsult bv - Jan Ligthartstraat 1

5/5 β˜… based on 1 reviews

TrajectConsult | Re-integratie | Outplacement | Loopbaanbegeleiding - Trajectconsult.nl

Re-integratie 2e spoor, outplacement, loopbaanadvies, duurzame inzetbaarheid. Bel ons of meld direct online aan!

About TrajectConsult bv

Persoonlijke aandacht, resultaat en deskundigheid. Wij gaan in onze trajecten uit van het principe van empowerment. We zijn er namelijk van overtuigd dat het vergroten van de weerbaarheid en de eigen kracht, mensen zelfredzaam maakt op de arbeidsmarkt.Direct en effectief de arbeidsmarkt benaderen en gelijktijdig de vaardigheden opdoen om ook daadwerkelijk een nieuwe baan of loopbaanrichting te vinden. Dat werkt!
Al onze trajecten kunnen volledig online uitgevoerd worden.
Deelnemers krijgen coaching, begeleiding en huiswerkopdrachten. En dat is inderdaad ook voor de deelnemers hard werken!
TrajectConsult werkt. Positief. Effectief en Menselijk.

Contact TrajectConsult bv

Address :

Jan Ligthartstraat 1, 1817 MR Alkmaar, Netherlands

Phone : πŸ“ž +88778
Postal code : 1817
Website : http://www.trajectconsult.nl/
Categories :
City : Alkmaar

Jan Ligthartstraat 1, 1817 MR Alkmaar, Netherlands

Write some of your reviews for the company TrajectConsult bv

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *