Van den Hatert Zonwering & kozijnen - Molendam 1

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Van den Hatert Zonwering & kozijnen

Address :

Molendam 1, 4051 BG Ochten, Netherlands

Phone : 📞 +77
Postal code : 4051
Website : http://www.jvandenhatert.nl/
Categories :
City : Ochten

Molendam 1, 4051 BG Ochten, Netherlands
W
Wim Riemsdijk on Google

R
Ruud Turkesteen on Google

m
martin van der meyde on Google

F
Freek Wolsink on Google

G
Geert Daniel on Google

Fijne hulp bij het kiezen van de juiste deur en kozijn! Ook goede vak mensen die netjes werken!
Great help in choosing the right door and frame! Also good profession people who work neatly!
S
Sydney S on Google

Wat een fijn bedrijf! Zeer vriendelijke mensen en vakkundig! Alles is netjes verlopen van de offerte tot het installeren van de rolluiken. Zeker een aanrader!
What a great company! Very friendly people and professional! Everything went smoothly from the quotation to installing the shutters. Highly recommended!
J
Jonathan van Bochove on Google

Prima installatie, zowel voor de zonwering als de kozijnen die hij voor ons geplaatst heeft. Voor service en garantie alleen alle sterren aftrek. De voordeur blijkt bij ons voor een van de scharnieren niet bij te stellen, maar hierover valt helaas geen afspraak te maken. Bellen, emailen, WhatsApppen, nergens een reactie op. Ondertussen nog altijd geen gerepareerd scharnier. Update: Ondertussen is het scharnier gelukkig wel gerepareerd.
Excellent installation, both for the sun blinds and the window frames that he placed for us. For service and warranty only all stars deduct. It turns out that the front door cannot be adjusted for one of the hinges, but unfortunately no appointment can be made about this. Calling, emailing, WhatsApppen, no response to anything. In the meantime still no repaired hinge. Update: Fortunately, the hinge has been repaired in the meantime.
M
Marlon Zweverink on Google

Vakkundig bedrijf! In februari hebben we een offerte aangevraagd voor een 7 tal rolluiken van het merk Bubbendorff. Ze hebben bij ons thuis het een en ander uitgelegd en ons een passend en eerlijk advies gegeven. Later hebben wij de rolluiken in de showroom kunnen bekijken. I.v.m. het schilderen van ons huis hebben ze gisteren met 2 man en een eigen hoogwerker de rolluiken geplaatst. Na het plaatsen van de rolluiken hebben ze uitgelegd hoe de rolluiken te bedienen zijn en de app geïnstalleerd. Hiervoor hebben ze alle tijd genomen. Nadat alles klaar was hebben ze keurig de rommel weer opgeruimd. We zijn zeer blij met het resultaat en kunnen van den Hatert zeker aanbevelen!
Professional company! In February we requested a quote for 7 roller shutters of the Bubbendorff brand. They explained a few things at our house and gave us appropriate and honest advice. Later we were able to view the shutters in the showroom. in connection with painting our house, they placed the shutters with 2 men and their own aerial platform yesterday. After placing the shutters, they explained how to operate the shutters and installed the app. They have taken all the time for this. After everything was ready, they neatly cleaned up the mess. We are very happy with the result and can certainly recommend Van den Hatert!

Write some of your reviews for the company Van den Hatert Zonwering & kozijnen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *