Vegro zorgwinkel Leeuwarden - Henri Dunantweg 2 winkelstraat MCL

4.4/5 based on 7 reviews

Vegro zorgwinkel Leeuwarden - Vegro.nl

Vegro zorgwinkel Leeuwarden | Adres: Henri Dunantweg 2 | ✔ Vertrouwde thuiszorgwinkel ✔ Persoonlijk advies ✔ Passende hulpmiddelen ✔ Ruim assortiment

Vegro zorgwinkel Leeuwarden - Vegro.nl

Comfortabel in gebruik, duurzaam en een slank ontwerp, dat een moderne en lichte uitstraling geeft; dat is de TOPRO Troja 5G rollator. TOPRO garandeert jou natuurlijk de beste kwaliteit, rijcomfort en veiligheid.

Contact Vegro zorgwinkel Leeuwarden

Address :

Henri Dunantweg 2 winkelstraat MCL, 8934 AD Leeuwarden, Netherlands

Phone : 📞 +98877
Postal code : 8934
Website : https://www.vegro.nl/onze-winkels/leeuwarden-henri-dunantweg
Categories :
City : Leeuwarden

Henri Dunantweg 2 winkelstraat MCL, 8934 AD Leeuwarden, Netherlands
m
mark lettingast on Google

L
Linda De Vries on Google

Goed geholpen!
Well helped!
J
Jaap Bralts on Google

Slecht ze zijn verhuist!!!!!!
Too bad they have moved !!!!!!
M
Mechiel Zantema on Google

Al meerdere keren geweest om hulpmiddelen te lenen. Deskundig en vriendelijk personeel. Aanrader!
Been several times to borrow aids. Knowledgeable and friendly staff. Recommended!
A
A D on Google

Professioneel advies gehad bij aankoop van een rollator voor mijn moeder. Zeer tevreden!
Had professional advice when purchasing a walker for my mother. Very satisfied!
T
Tjitske Zijlstra on Google

We hebben hier o.a. een seniorentelefoon en een rollator gekocht. Zeer tevreden over hoe we geholpen zijn, ze nemen uitgebreid de tijd voor je en leggen alles duidelijk uit
We have purchased a senior citizen telephone and a walker, among other things. Very satisfied with how we have been helped, they take extensive time for you and explain everything clearly
K
Klaas van der Horst on Google

We hebben hier voor mijn vader al van alles gekocht waaronder een rolstoel, een opvouwbare scootmobiel en een hulpmiddel om de kousen aan te trekken. Goed advies en zeer tevreden!
We have already bought everything here for my father, including a wheelchair, a folding mobility scooter and a tool to put on the stockings. Good advice and very satisfied!

Write some of your reviews for the company Vegro zorgwinkel Leeuwarden

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *