Vloer Het Zelf - Eindhoven - Willem van Konijnenburglaan 1-C

4.1/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Vloer Het Zelf - Eindhoven

Address :

Willem van Konijnenburglaan 1-C, 5613 DW Eindhoven, Netherlands

Phone : πŸ“ž +88
Postal code : 5613
Website : https://www.vloerhetzelf.nl/winkel/eindhoven/
Categories :
City : Eindhoven

Willem van Konijnenburglaan 1-C, 5613 DW Eindhoven, Netherlands
B
Babs Crombach on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer goede ervaring. Personeel neemt veel tijd voor de klant (daardoor kan het voorkomen dat je iets langer moet wachten). Het laminaat dat ik wilde bestellen zat niet in hun assortiment, maar ze deden wel zaken met de leverancier. Het was geen probleem om de vloer te bestellen en ze vonden de vloer zelfs zo mooi dat ze deze vast in het assortiment hebben opgenomen.
Very good experience. Staff takes a lot of time for the customer (so you may have to wait a little longer). The laminate I wanted to order was not in their range, but they did do business with the supplier. It was no problem to order the floor and they even liked the floor so much that they have included it in the range.
P
Peter Van on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vestiging Eindhoven zeer slecht. Beide personeelsleden in Eindhoven hebben geen verstand van parketvloeren. Tijdens leggen bleek verschillende breedtes en hoogtes. Personeel liet blijken dat we gewoon door konden leggen en de verschillende planken moesten bewaren voor het eind. Nu een vloer die niet voldoet aan de verwachtingen. advies: koop daar NOOIT een parketvloer, ga naar een specialist
Eindhoven location very bad. Both employees in Eindhoven do not understand parquet floors. During laying, different widths and heights appeared. Staff showed that we could just continue and save the different planks for the end. Now a floor that does not live up to expectations. advice: NEVER buy parquet there, go to a specialist
R
Ronald Van Der Meeren on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima zaak...vriendelijk personeel en die prijzen !!!!!!! Laminaat in woonkamer lekkere hoge plinten en wat plakplinten voor nog geen €300,-. SUPER
Great business ... friendly staff and those prices !!!!!!! Laminate flooring in the living room with nice high skirting boards and some sticky skirting boards for less than € 300. SUPER
H
Huub Bogaers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Uitstekende service en producten; 20 jaar geleden de vorige vloer gekocht, toe aan wat anders en weer terug bij Vloer het zelf. Toen goed spul gekocht; de ondervloer was nog in prima staat. Goed advies, en vlot geld terug omdat we laminaat hebben teruggebracht wat over was.
Excellent service and products; Bought the previous floor 20 years ago, ready for something different and back to Floor it itself. Then bought good stuff; the subfloor was still in good condition. Good advice, and fast money back because we returned laminate what was left.
P
Petra Klok on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bij binnenkomst vriendelijk begroet en men geeft je de tijd om rustig rond te kijken. Als je vragen hebt nemen ze alle tijd voor je. We hebben n mooi kwaliteit vloer gekocht voor een goede prijs,zeker in prijsvergelijking met andere winkels. De afspraken zijn netjes nagekomen en wij mogen gaan genieten van onze eiken vloer en niet te vergeten de eiken trap die ze superstrak gelegd hebben. Wij komen zeker weer terug voor ons volgende karwei.
Upon entering, you are greeted with a friendly welcome and you are given time to look around. If you have any questions, they take their time for you. We have bought a nice quality floor for a good price, especially in comparison with other stores. The agreements have been neatly fulfilled and we can enjoy our oak floor, not to mention the oak staircase that they laid super tight. We will definitely be back for our next job.
R
Riky Oosterhoff on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een ding is zeker de jongens die de trap hebben gelegd bravo geweldig mooi en hele leuke vakmannen De mannen die in de winkel staan verschrikkelijk komt geen fatsoenlijk en vriendelijk woord uit Als je belde dat ze tekort hebben geleverd snauwen ze je alleen maar af en zeggen dat het niet kan te weinig terwijl het dus toch te weinig was . Dit was de eerste keer dat ik daar iets gekocht hebben maar zeker ook de laatste keer
One thing is for sure the guys who laid the stairs bravo great beautiful and very nice craftsmen The men who are in the store terrible, no decent and friendly word comes out If you called that they have delivered short, they only snap at you and say that it is not possible too little while it was too little. This was the first time I bought something there but definitely the last time
A
Amy Wang on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Very friendly and professional. And took time to explain and answer all questions.
s
shady tammaddon on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Terrible experience. We bought parquet there, the company they provided to install it was unprofessional and ruined our floor, walls and doors just renovated. This shop never supported us, rejected any request of help. Unprofessional, i strongly recommend to go somewhere else.

Write some of your reviews for the company Vloer Het Zelf - Eindhoven

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *