wedoido - Prinsengracht 437

5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact wedoido

Address :

Prinsengracht 437, 1016 HM Amsterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 1016
Categories :
City : Amsterdam

Prinsengracht 437, 1016 HM Amsterdam, Netherlands
d
dominique hoogvliet on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

L
Long Lao on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jorg van der Ham on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jorg van der Ham on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

L
L. Rosenmoller on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super en handig initiatief...
Super and handy initiative ...
A
Anke Mulder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ziet er heel mooi uit, heerlijk dat alles zo mooi geregeld wordt!
Looks very nice, wonderful that everything is arranged so nicely!
S
Steven de Vos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Één woord: Super! Je vindt samen met de persoonlijke weddingplanner precies waar je naar op zoek bent. Ze laten locaties zien die je zelf niet zomaar vindt en wisten op basis van mijn Pinterest moodboard precies waar ik naar op zoek ben. Ze houden het gehele plaatje binnen het budget: geen extra kosten achteraf.
One word: Super! Together with the personal wedding planner you will find exactly what you are looking for. They show locations that you do not find yourself just like that and knew exactly what I am looking for based on my Pinterest mood board. They keep the entire picture within budget: no extra costs afterwards.
B
Bianca Zwart on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A truly amazing experience: planning your dream wedding without the hassle.

Write some of your reviews for the company wedoido

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *