West Coast Gym - Vlotlaan 412A

4.8/5 β˜… based on 8 reviews

Contact West Coast Gym

Address :

Vlotlaan 412A, 2681 TV Monster, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 2681
Website : https://westcoastgym.nl/
Categories :
City : Monster

Vlotlaan 412A, 2681 TV Monster, Netherlands
M
Marielle van den Berg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele fijne sportschool. Ruim aanbod aan groepslessen. Enthousiast team dat les geeft. Schoon, makkelijk te bereiken en veel parkeerplaatsen.
Very nice gym. Wide range of group lessons. Enthusiastic team that teaches. Clean, easy to get to and lots of parking.
R
Robin Spaans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onwijs leuke sportschool !! Net een les Grit Strength van Renate Bakker gehad,... Ging kapot, maar super lekker. Volgende keer weer !!!
Very nice gym !! Just had a lesson in Grit Strength from Renate Bakker, ... Went broken, but super tasty. Next time !!!
v
vincent Molenkamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooie nette sportschool. Alles ruim opgezet. Goede ventilatie. Lekkere muziek
Nice clean gym. Everything is spacious. Good ventilation. Nice music
P
Peter Arkesteijn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat ik echt als super positief heb ervaren is de aanpak van de sportschool in coronatijd, petje af! Naast dat alle voorzieningen om te kunnen schoonmaken ruimschoots aanwezig zijn, zijn er ook maatregelen genomen om maximale veiligheid te halen wanneer de 1,5 meter niet kan (cardio, kracht, etc.). Ook het openstaan van alles dat beweegt vond ik heel prettig (genoeg ventilatie). Uiteraard ook dat je niet hoeft te reserveren. Uiteraard niet geheel onbelangrijk: de sportfaciliteiten zijn ook heel goed. Veel verschillende soorten apparaten (cable motion, plate loaded, etc.), bijna alles wel dubbel uitgevoerd en niet oud
What I have experienced as really positive is the approach of the gym in corona time, hats off! Besides that all facilities for cleaning are amply available, measures have also been taken to achieve maximum safety when the 1.5 meters is not possible (cardio, strength, etc.). I also liked being open to everything that moves (enough ventilation). Of course also that you do not have to make a reservation. Of course not unimportant: the sports facilities are also very good. Many different types of devices (cable motion, plate loaded, etc.), almost everything is redundant and not old
N
Nalini Gowrising-Jonker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Voor elke sporter is er wel wat te beleven...!
There is something to experience for every athlete...!
c
caroline van leeuwen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ruim opgezette sportschool. Schoon en licht .mooie grote mat voor allerlei oefeningen en leuke groepsleden. Voor ieder wat wils
K
Kim Beijleveld on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super sportcentrum
G
George van Halderen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top gym!

Write some of your reviews for the company West Coast Gym

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *